Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozwój przygranicznej współpracy z Ukrainą

Data publikacji 16.02.2008

Delegacja podkarpackiej Policji gościła w Głównym Zarządzie MSW Ukrainy w Obwodzie Lwowskim. Podczas wizyty omówiono najbliższe kierunki rozwoju współpracy przygranicznej obu służb państwowych. Podstawą spotkania we Lwowie był projekt wzajemnego doskonalenia zawodowego, zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu zewnętrznej granicy Wspólnoty Europejskiej.

Program pod nazwą INTERREG jest jedną z Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej, służącą realizacji zasady, iż granice państwowe nie powinny być przeszkodą dla rozwoju oraz integracji obszaru europejskiego. Źródłem finansowania programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Partnerami w zainicjowanym projekcie są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Główny Zarząd MSW Ukrainy w Obwodzie Lwowskim i Izba Celna w Przemyślu.

Cele, które postawili przed sobą partnerzy to m.in. :
  • wzmocnienie i promocja współpracy transgranicznej na płaszczyźnie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa
  • doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów
  • wypracowanie sposobów wymiany informacji o nowych zagrożeniach występujących na granicy polsko - ukraińskiej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk
Program obejmuje działania w zakresie specjalistycznych szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu (m.in. techniki i taktyki przesłuchań metodą FBI, budowa pojazdów samochodowych pod kątem bezinwazyjnego dostępu do skrytek samochodowych służących do przemytu towarów oraz szkolenia informatyczne).

Dla podkarpackich policjantów i ukraińskich milicjantów prowadzone będą warsztaty z zakresu przestępczości gospodarczej, zagadnień przestępczości zorganizowanej, narkotykowej i samochodowej, a także wymiany informacji o nowych zagrożeniach występujących na granicy polsko - ukraińskiej.

Dla funkcjonariuszy polskich służb państwowych przeprowadzone zostaną także specjalistyczne kursy językowe z języka ukraińskiego.

Robocze spotkanie we Lwowie dało podstawy prawne do podjęcia i realizacji projektu. Program INTERREG prowadzony będzie przez najbliższe miesiące do końca maja br. Delegacji podkarpackiej Policji przewodniczył podinsp. Jarosław Szymczyk Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie. W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Andrzej Sabik, który kieruje pracami programowego zespołu. O szczegółach przedsięwzięcia mówili również przedstawiciele Wydziałów KWP w Rzeszowie przygotowujących projekt: Finansów, Kryminalnego, Prezydialnego i Komunikacji Społecznej.

Naradę w Głównym Urzędzie MSW Ukrainy Obwodu Lwowskiego prowadził gen. mjr Wasil Michajłowicz Pisnyj Komendant Milicji Obwodu Lwowskiego. Szefowie obu przygranicznych służb państwowych spotkali się podczas konferencji prasowej z dziennikarzami ukraińskimi, gdzie omówili zagadnienia współdziałania Policji z Milicją.

Na spotkaniu gościli gen. Waldemar Jarczewski Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Kijowie oraz Konsul Mirosław Gryta z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Przedstawiciele polskich służb dyplomatycznych i konsularnych zadeklarowali szeroką pomoc przy realizacji projektu INTERREG, który rozwija współpracę przygraniczną, a tym samym podnosi bezpieczeństwo mieszkańców sąsiedzkich regionów.

Podczas wizyty we Lwowie delegacja podkarpackiej Policji oddała honory i złożyła kwiaty pod pomnikiem Św. Jerzego, który upamiętnia śmierć ukraińskich milicjantów Obwodu Lwowskiego poległych na służbie.
Powrót na górę strony