Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ponad 23 tysiące kandydatów do służby w Policji. Szczęściarzami zostało 4151

Data publikacji 10.01.2018

Z ponad 23 tysięcy kandydatów do służby w Policji w 2017 roku przyjęto 4151 nowych policjantów – właśnie tylu pozytywnie zostało ocenionych do służby w naszych strukturach. Jak się okazuje mimo konkurencyjnego rynku pracy policjant to cały czas atrakcyjny zawód dla wielu młodych ludzi, często z dużą pasją i chęcią niesienia pomocy innym. To dobry wynik, tym bardziej, że liczba etatów w Policji wzrosła w zeszłym roku aż o 1000 ze 102 309 na 103 309. A więc biorąc pod uwagę stan etatowy Policji z 2015 roku brakowałoby zaledwie 3588 policjantów i byłby to kolejny rok po 2016 z najniższym wskaźnikiem wakatów od 28 lat.

Jak wynika z danych Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji według stanu na 1 stycznia 2018 roku liczba wakatów w całej Policji wyniosła 4588, przy czym w samych garnizonach - 4158 (bez KGP, CLKP i Szkół Policji). Dla przykładu 1 stycznia 2012 roku liczba wakatów wynosiła 4994, w 2013 roku 6191, a w 2014 roku 5440. W zeszłym roku odnotowano najniższy od 27 lat wskaźnik wakatów – tylko 2,5%. Należy podkreślić, że w 2017 roku dzięki staraniom kierownictwa Policji, MSWiA i polskiego Rządu liczba etatów w Policji wzrosła aż o 1000 ze 102 309 na 103 309.

Chętnych do założenia policyjnego munduru, jak widać nadal nie brakuje, chociaż jest ich rzeczywiście mniej niż do roku 2014. W 2017 roku zarejestrowanych kandydatów do Policji było 23206. To o 800 więcej niż w roku poprzednim, chociaż niektóre media błędnie informowały, że chętnych do służby w Policji nie ma w ogóle. Od kilku lat zauważalny jest stały poziom zainteresowania pracą w Policji.

Z ponad 23 tysięcy kandydatów w 2017 roku do służby w Policji przyjęto 4151 nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą szeregi tej największej formacji mundurowej w kraju. Już te liczby pokazują, jakie trudności stwarza kandydatom dobór do Policji, - spośród ponad 23 tys. szczęściarzami została zaledwie 1/5 z nich. Deklarujemy jednak, że tak jak w poprzednich latach nie możemy pozwolić na obniżenie jakości.

To ciekawy ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Policyjna służba nie należy do najłatwiejszych, ale często daje dużo satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy uratowane zostaje czyjeś życie, czego dowodem są przykłady z codziennej służby.
Polska Policja nie może sobie pozwolić na to, aby zmniejszyć progi wymagań. Policja zapewnia bezpieczeństwo wszystkim obywatelom naszego kraju, dlatego jej szeregi zasilają tylko najlepsi.

Informacje dla kandydatów do Policji: http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja

KGP

  • Ponad 23 tysiące kandydatów do służby w Policji. Szczęściarzami zostało 4151
    KWP w Bydgoszczy
  • KWP w Gorzowie
  • KWP w Kielcach
  • KSP
  • KWP w Olsztynie
  • KWP w Rzeszowie

Film KWP w Lublinie

Pobierz plik KWP w Lublinie (format mp4 - rozmiar 26.15 MB)

Film KWP w Rzeszowie

Pobierz plik KWP w Rzeszowie (format mp4 - rozmiar 30.89 MB)

Film KSP

Pobierz plik KSP (format mp4 - rozmiar 23.18 MB)

Powrót na górę strony