Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie 2018

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych jest priorytetem dla policjantów ruchu drogowego, którzy już 12 stycznia 2018 r. rozpoczęli działania kontrolno-prewencyjne pn. „Bezpieczne ferie”, wspierane akcją informacyjno-edukacyjną „Bezpieczna droga do celu”, które potrwają do 25 lutego br.

Terminy ferii zimowych dla poszczególnych województw znacznie się różnią. Pierwsi uczniowie rozpoczęli ferie już 15 stycznia br., a wyjazdy zarówno zorganizowane czy też rodzinne będą miały miejsce już w godzinach popołudniowych i wieczornych 12 stycznia br.

Działania skoncentrowane są przede wszystkim na bezpieczeństwie przewożenia dzieci i młodzieży, a polegają miedzy innymi na prowadzeniu wzmożonych kontroli autokarów i samochodów.  W ramach sprawdzeń policjanci ruchu drogowego zwracają szczególną uwagę, czy dzieci przewożone autokarami i samochodami osobowymi zapięte są odpowiednio pasami bezpieczeństwa lub znajdują się w fotelikach bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących. Zwracana jest również uwaga, czy transportowany ładunek, np. bagaże, sprzęt narciarski, przewożone są w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pasażerów. Tradycyjnie prowadzone są kontrole stanu trzeźwości i prędkości prowadzonych pojazdów.

Każdego dnia do służby na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego kierowanych jest średnio cztery tysiące policjantów ruchu drogowego. W przypadku konieczności podjęcia działań nieplanowanych, wynikających np. ze zdarzeń szczególnych, liczba patroli będzie odpowiednio zwiększana.

W każdym województwie wytypowane zostały stałe miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdów i stanu psychofizycznego kierowców. W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz tych punktów z terenu całego kraju, wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. Informacje te zamieszczone są na stronie policja.pl, a także na stronach jednostek terenowych Policji. W praktyce każdy zainteresowany uzyskaniem informacji na temat możliwości, miejsca i czasu sprawdzenia autokaru, zarówno od dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji lub ze strony internetowej właściwej KWP/KSP (oraz KGP), będzie mógł otrzymać tego typu informacje.

Planując zorganizowany wyjazd dziecka i będąc zainteresowanym tym, czy środek transportu będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi, warto umówić z właściwą jednostką terenową Policji sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i stanu psychofizycznego kierowcy wcześniej, dzwoniąc na wskazane w wykazie numery telefonów lub na numer 997. Pozwoli to nam uniknąć zamieszania bezpośrednio przed wyjazdem oraz długiego oczekiwania w kolejce.

Podejmijmy również zdecydowane działania, gdy wyczujemy od kierowcy lub opiekuna dzieci alkohol lub ich zachowanie będzie budziło nasze podejrzenie, że osoby zażyły środek działający podobnie do alkoholu.

Reagujmy, gdy kierowca przekracza dozwoloną prędkość, nie dostosowuje prędkości do panujących warunków atmosferycznych, nie robi przerw w czasie jazdy lub nie reaguje na potrzebę przerwy sygnalizowanej przez uczestników podróży. Zwracajmy uwagę, gdy kierowca rozmawia przez telefon bez systemu głośnomówiącego, pisze sms-y, a jego wygląd lub zachowanie wskazuje, że jest przemęczony.

Wyjazdy indywidualne – samochód osobowy

Na bezpieczeństwo jazdy oprócz stanu psychofizycznego kierowcy, przestrzegania przepisów przez kierującego, czy zachowania pasażerów, znaczący wpływ ma stan techniczny pojazdu.

Przed wyjazdem należy sprawdzić m.in.:

 • poziom płynów eksploatacyjnych, w tym oleju w silniku, płynu chłodzącego silnika, płynu hamulcowego;
 • poziom płynu do spryskiwacza (warto zabrać ze sobą zapasowy pojemnik z płynem do spryskiwaczy, dostosowany do niskiej temperatury);
 • stan wycieraczek szyb i sposób ich działania;
 • ciśnienie w oponach;
 • działanie oświetlenia zewnętrznego pojazdu, w tym czystość kloszy reflektorów przednich i tylnych pojazdu (warto zaopatrzyć się w komplet zapasowych żarówek);
 • działanie sygnału dźwiękowego;
 • obowiązkowe wyposażenie samochodu, w tym czy posiadamy trójkąt ostrzegawczy i sprawną gaśnicę.

Warto zaopatrzyć pojazd w linkę holowniczą, łopatkę do odśnieżania, kamizelkę odblaskową, apteczkę i łańcuchy na koła.

Prowiant oraz przedmioty niezbędne w podróży najlepiej umieścić w schowkach („kieszeniach”) pojazdu. Nie wolno zasłaniać widoczności kierowcy np. kładąc kurtki przy tylnej szybie. Większe bagaże umieszczajmy w bagażniku pamiętając, że źle zabezpieczony bagaż może się przesunąć i doprowadzić do zmiany środka ciężkości, a w konsekwencji do zmiany toru jazdy pojazdu. Wiele osób będzie przewoziło narty na dachu samochodu. Koniecznie należy sprawdzić czy są dobrze zamocowane.

Pamiętajmy, aby w czasie podróży, jak również w trakcie zimowego wypoczynku zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kierować się zdrowym rozsądkiem. Wszelkich pojazdów, którymi będziemy się poruszać należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w odrębnych przepisach. Korzystając z uroków zimowego urlopu powinniśmy tak postępować, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia. Ponadto radzimy, aby przed wyjazdem poświęcić dosłownie kilkanaście minut na lekturę ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, co pozwoli na przypomnienie sobie przepisów ruchu drogowego, zapoznanie się ze zmianami, a przede wszystkim zmusi nas do refleksji, co niewątpliwie przydaje się przed podróżą.

Wybierając się na zimowy wypoczynek kierowcy powinni zadbać również o siebie i przed trasą przede wszystkim wypocząć. Jeśli to możliwe należy rozpocząć podróż w godzinach, w których organizm jest przyzwyczajony do aktywności i najlepiej zanim zaczną się godziny szczytu.

Podczas jazdy zawsze należy zwracać uwagę na innych użytkowników drogi i utrzymywać bezpieczną odległość, zwłaszcza gdy na drogach jest ślisko i zalega śnieg. Do podróży lepiej wybierać trasy częściej uczęszczane, wtedy jest gwarancja, że są odśnieżone i dobrze przygotowane do ruchu. W czasie podróży warto też sprawdzać komunikaty drogowe podawane przez media.

Jazda zimą jest obciążająca dla kierowcy, gdyż trudne warunki drogowe (zaśnieżona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (śnieg, marznący deszcz) wymagają większego wysiłku i koncentracji. To powoduje, że kierujący szybciej się męczą, należy więc robić częstsze przerwy w jeździe. Męczące dla prowadzącego pojazd bywa także przegrzane wnętrze samochodu, które dodatkowo może wzmagać senność, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiętać o wietrzeniu pojazdu.

Bądź odpowiedzialnym pasażerem:

 • nie nalegaj, aby w samochodzie słuchać głośno muzyki;
 • nie pal w aucie jeżeli może to powodować dyskomfort kierowcy;
 • nie zgadzaj się np. na przytrzymywanie kierownicy w trakcie jazdy;
 • nie „zagaduj” kierowcy;
 • nie pozwalaj, aby kierowca w trakcie jazdy korzystał z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego;
 • nie doprowadzaj do kłótni z kierowcą w trakcie jazdy;
 • nie namawiaj kierowcy do podejmowania jakichkolwiek manewrów, co do których on sam ma wątpliwości;
 • nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Bezpieczna podróż autokarem:

 • na autobusie przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do lat 18 umieść z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci (art. 57 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym);
 • kierującemu autobusem w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów (art. 63 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym). Zabrania mu się także oddalania od pojazdu gdy silnik jest włączony (art. 60 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym);
 • postoje autobusu należy organizować w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych parkingach. Dzieci należy uprzedzić, że na parkingu także odbywa się ruch pojazdów: podjeżdżają samochody, kierowcy wykonują manewry np. cofają;
 • pasażerowie nie powinni wsiadać i wysiadać z autokaru od strony jezdni ani też wychodzić na jezdnię spoza pojazdu;
 • opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon komórkowy itp.) należy zdecydowanie zwrócić mu uwagę;
 • każdy autokar powinien być wyposażony w apteczkę.

Zasady bezpieczeństwa w autokarze

 • zanim autokar ruszy w trasę opiekun wycieczki powinien omówić z dziećmi zasady bezpiecznego podróżowania (wsiadanie i wysiadanie, zachowanie w autokarze, zachowanie podczas postojów);
 • jeśli autokar wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa to zarówno kierowca jak też uczestnicy wyjazdu muszą mieć je zapięte (art. 39 ust. Prawa o ruchu drogowym);
 • kierowca autokaru jest obowiązany do poinformowania osób przewożonych pojazdem o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, chyba że grupa została o tym poinformowana przez kierownika wycieczki. Informację o obowiązku zapinania pasów można również przekazać za pomocą urządzenia audiowizualnego lub znaku umieszczonego w widoczny sposób przy każdym miejscu siedzącym (art. 39 ust. 2a);
 • w trakcie jazdy dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego, że są niebezpieczne rozpraszają uwagę kierującego;
 • przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie bagaże winny być ulokowane na półkach lub w bagażniku);
 • miejsca przy drzwiach są zarezerwowane dla osób dorosłych;
 • uczestnicy wyjazdu powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czas prowadzenia autokaru i odpoczynku – wybrane zagadnienia (źródło Ustawa  o czasie pracy kierowców):

Planując podróż, zwłaszcza dojazd na miejsce przeznaczenia, należy wziąć pod uwagę obowiązujący czas pracy kierowcy. 

1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

- norma – 9 godzin

- przedłużony – 10 godzin 2 razy w tygodniu;

2. Dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać:

- w tygodniu – 56 godzin,

- w ciągu dwóch kolejnych tygodni – 90 godzin;

3. Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy – 4 godziny 30 minut;
4. Przerwa w prowadzeniu pojazdu, – co najmniej 45 minut lub, co najmniej 15 minut i następna, co najmniej 30 minut;
5. Dzienny okres odpoczynku – norma, co najmniej 11 nieprzerywanych godzin w każdym 24 godzinnym okresie.

W razie wypadku:

 • wyjmij kluczyki ze stacyjki;
 • odłącz zasilanie elektryczne (odłączyć klemę od akumulatora);
 • unieruchom pojazd, zabezpiecz go przed zsunięciem;
 • zabezpiecz miejsce zdarzenia oraz osoby udzielające pomocy (włączyć światła awaryjne, w nocy światła mijania, w odpowiedniej odległości ustawić trójkąt ostrzegawczy);
 • wezwij służby ratownicze lub, gdy jest to niemożliwe ze względu na brak telefonu, zatrzymaj inny samochód;
 • udziel pomocy poszkodowanym; 
 • w przypadku wyczucia zapachu benzyny natychmiast opuść miejsce zdarzenia;
 • podczas gaszenia pożaru gaśnicą komory silnikowej, pamiętaj by maski nie otwierać lecz jedynie uchylić - przy pełnym otwarciu możesz doprowadzić do wybuchu ognia i poparzenia.

Gdy zauważysz zdarzenie drogowe, a na miejscu udzielana jest pomoc, zachowując ostrożność kontynuuj jazdę, nie tamuj drogi. Pamiętaj, aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji. 

Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostrożności oraz rozwagi podróż samochodem może być przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.

(BRDKGP)
 

- Bezpieczeństwo podczas ferii – lubuscy policjanci meldują gotowość do działania ►

- Bezpieczne ferie - najmłodsi odwiedzili krośnieńskich policjantów ►
 

      - Bezpieczne ferie na Warmii i Mazurach. Policjanci gotowi do pomocy ►

      - Policjanci rozmawiali z mediami o bezpieczeństwie podczas ferii ►
 

Dolnośląscy policjanci kontynuują działania w ramach „Bezpiecznych Ferii” ►
Policyjna akcja „Bezpieczne Ferie 2018” na Dolnym Śląsku ►
- Twoja „Bezpieczna droga do celu”… w okresie zimowym ►
- Policyjne kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek ►
 

 • KWP w Bydgoszczy

- By ferie były bezpieczne ►
- Bezpieczne ferie na drogach ►
- Bezpieczne ferie zimowe 2018 ►
Kujawsko-pomorscy policjanci prowadzą działania "Świeć przykładem" ►
- Bezpieczne ferie - policyjne spotkania z uczniami ►
- Policjanci z Nakła i Kcyni, uczyli ze strażakami, jak bezpiecznie spędzać ferie ►
- By ferie były bezpieczne ►

- Bezpieczne ferie na lodowisku w Koronowie ►

- Bezpieczeństwo podczas zimowych ferii w kujawsko-pomorskiem ►

 • KWP w Białymstoku

- Inauguracja bezpiecznych ferii 2018 na Podlasiu ►
- Jak bezpiecznie wypoczywać zimą oraz jak ratować ludzkie życie - mówili na zimowisku policjanci i strażacy ►
 

 • KWP w Opolu

- „Bezpieczne ferie 2018” w województwie opolskim na półmetku ►
 

 • KWP w Lublinie

- Lubelszczyzna przygotowana do ferii zimowych ►

- Na Lubelszczyźnie rozpoczynają się ferie ►

- Ferie na wesoło ►

- Ferie z Policją ►

 • KWP w Gorzowie:

- Zbliżają się ferie zimowe... spędź je bezpiecznie ►

            - Przygotowania do bezpiecznych ferii ►

- Policjanci przypominają jak bezpiecznie spędzić ferie ►

- Zimowy wypoczynek tylko w bezpiecznym wydaniu ►

Powrót na górę strony