Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni misjonarze rozpoczęli ćwiczenia

XXVIII zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego EULEX, rozpoczęła ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc policyjni misjonarze będą poznawać specyfikę służby w Kosowie.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa, to już 28. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów jest mł.insp.Krystian Doleżek, a jego zastępcą - podinsp.. Sebastian Majchrzak.
Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 100 funkcjonariuszy.

W inauguracji szkolenia uczestniczyli przedstawiciele Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP: zastępca Dyrektora Biura mł.insp. Irmina Gołębiewska oraz naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP kom. Marek Dzierżęga.
Miesięczne zajęcia misjonarzy w słupskiej Szkole Policji to między innymi ćwiczenia blokad dróg, kontroli tłumu, przeszukań dużych pomieszczeń, blokad mostów oraz rozdzielania zwaśnionych grup etnicznych. Ćwiczenia odbywać się będą w większości na terenie Szkoły Policji, wybrane elementy szkolenia przeprowadzone zostaną też na morskim poligonie NATO. Ćwiczenia jednostki zakończą się 15 lutego.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek kosowskiej policji, które prowadza kontrolę graniczną, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą. Kwestią, która pojawiła się w ostatnim czasie jest również zabieganie kryzysowi migracyjnemu i zagrożeniom terrorystycznym.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Dodajmy, że Serbowie stanowią nieco ponad 5 procent ludności, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.

  • Inauguracja szkolenia w auli słupskiej Szkoły Policji

  • Jednym z elementów ćwiczeń każdej zmiany Jednostki Specjalnej są działania poligonowe

Powrót na górę strony