Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu

Data publikacji 16.01.2018

Wczoraj w Krasnosielcu uroczyście otworzono Posterunek Policji. Posterunek zyskał nowy przyjazny i estetyczny punkt przyjęć interesantów czy też salę odpraw. A wszystko po to, aby poprawić warunki w jakich będą obsługiwani mieszkańcy gmin Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Sypniewo.

Komenda Główna Policji na ten cel przeznaczyła 200 tys. zł, środki finansowe w kwocie 65 tys. zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji, z budżetu lokalnego samorządu powiatu makowskiego, gminy Krasnosielc, Sypniewo oraz Płoniawy-Bramura. Środki te pozwoliły na przeprowadzenie gruntowego remontu pomieszczeń posterunku oraz garażu i pomieszczenia gospodarczego.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak podziękował władzom powiatu i gmin za pomoc i zaangażowanie w poprawę warunków obsługi interesantów i pracy policjantów. Natomiast Komendant Powiatowy Policji w Makowie Maz. insp. Marzena Zakrzewska skierowała swoje słowa uznania do samorządowców za przychylność, wsparcie, zrozumienie, pomoc i współpracę, bez której ta inwestycja nie byłaby możliwa.

Wyremontowane pomieszczenia budynku posterunku to nie tylko dobre warunki pracy policjantów, ale również podniesienie standardu obsługi mieszkańców powiatu. Wskazać należy, iż mieszkańcy z różnych powodów potrzebują kontaktu z lokalną Policją i oczekują od niej jako instytucji wsparcia rzeczywistej i realnej pomocy.

Oddany budynek w tej chwili spełnia wszelkie standardy. Dzięki temu w znaczący sposób poprawił się standard pracy, co ma niewątpliwy wpływ na jej jakość. Komfort jaki może teraz zapewnić makowska Policja zapewne podniesie poczucie bezpieczeństwa i wzbudzi zaufanie w skuteczność działania Policji.

W uroczystości otwarcia posterunku wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Mirosław Jedynak, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak, Starosta Makowski Zbigniew Deptuła, Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, Wójt Gminy Płoniawy-Bramura Włodzimierz Załęski, Wójt Gminy Sypniewo Jarosław Napiórkowski, Prokurator Rejonowy w Przasnyszu Artur Forga, Zastepca Prokuratora Rejonowego w Przasnyszu Renata Zadrożna, Naczelni Wydziału Inwestycji KWP zs. w Radomiu Jacek Bartkow, Komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim st. bryg. Arkadiusz Gołębiewski, Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim insp. Marzena Zakrzewska i jej zastępca nadkom. Sławomir Królak, kadra kierownicza, policjanci i pracownicy cywilni makowskiej Policji.

(KWP zs. w Radomiu / kp)

 

  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • Uroczyste otwarcie wyremontowanego Posterunku Policji w Krasnosielcu
  • goście uroczystego otwarcia posterunku
Powrót na górę strony