Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci stołecznego garnizonu podsumowali 2017 rok

Data publikacji 17.01.2018

15 stycznia w auli im. inspektora Policji Państwowej Karola Stanisława Fuchsa odbyła się narada roczna, podczas której stołeczni policjanci podsumowali efekty pracy w minionym roku. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej z zastępcami, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy Ewa Gawor, przedstawiciele prokuratur i sądów oraz kadra kierownicza garnizonu stołecznego.

Komendant Stołeczny Policji podsumował wyniki pracy policjantów w roku 2017 oraz omówił cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku w oparciu o priorytety Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Podziękował obecnej na odprawie kadrze, a za jej pośrednictwem 12 tysiącom policjantów i pracowników stołecznej Policji za całoroczną pracę, szczególnie podczas zabezpieczenia wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Szczytu Trójmorza.

Podziękował też stołecznym policjantom za wiele rozwiązanych spraw kryminalnych, tj.: błyskawicznie wykryta sprawa zabójstwa z Pruszkowa, zatrzymanie osób dokonujących oszustw metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, ograniczenie przestępczości narkotykowej np. poprzez zatrzymanie 39 osób za handel narkotykami czy udaremniony przemyt marihuany o wartości 28 mln złotych.

Omawiając plany na ten rok komendant podkreślił wagę działań związanych z naborem do służby w KSP, m.in. poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych i przygotowanie spotów, w których także aktorzy  zachęcają do wstąpienia do służby w Policji.

Następnie głos zabrali zastępcy: podinsp. Tomasz Szymański, mł. insp. Krzysztof Smela i Włodzimierz Pietroń, którzy po kolei omówili działania prewencyjne podejmowane przez stołecznych funkcjonariuszy, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, efekty pracy pionu kryminalnego oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem pionu logistyki, w tym: kwestie inwestycji i remontów, teleinformatyki, funduszy pomocowych, zaopatrzenia, transportu i administracyjno-gospodarcze.

Na zakończenie odprawy głos zabrał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. Podziękował stołecznym funkcjonariuszom za dobrą i  skuteczną pracę, jednocześnie jako przedstawiciel rządu w terenie zadeklarował wsparcie i pomoc w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Podkreślił, że dziś Polacy czują się bezpiecznie, bo m.in. Policja oraz inne służby i instytucje, sądy, prokuratury i samorządy współpracują, by ten jak najwyższy poziom utrzymać.

Odprawę, omawiając wyniki pracy polskiej Policji  podsumował w imieniu Komendanta Głównego Policji – zastępca nadinsp. Jan Lach, który podziękował za profesjonalną i dobrze zorganizowaną pracę stołecznych policjantów. Komendant podkreślił, że był to bardzo dobry rok dla KSP i zwrócił uwagę, że szczególne podziękowania należą się funkcjonariuszom zwłaszcza za zabezpieczenie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i Szczytu Trójmorza, które były wysoko oceniane także przez ekspertów ds. bezpieczeństwa. Bieżący rok, jak podkreślił komendant, to kolejne ważne wyzwania dla stołecznej Policji. To tutaj w Warszawie odbywać się będą m.in. najważniejsze centralne uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. - Jestem przekonany, że będziemy w stanie zabezpieczyć te uroczystości godnie, na najwyższym z możliwych, światowym poziomie – powiedział na zakończenie nadinsp. Jan Lach.

podinsp. Anna Kędzierzawska
foto: Marek Szałajski

 

Powrót na górę strony