Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Posterunek Policji w Mircu znów służy mieszkańcom

Data publikacji 16.01.2018

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński , Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek uczestniczyli w uroczystym oddaniu mieszkańcom do użytku Posterunku Policji w Mircu. w woj. świętokrzyskim. Tym samym szef MSWiA przywrócił już 72. posterunek policji.

- Polska jest jedna. Prawo do bezpieczeństwa ma każdy obywatel, niezależnie od tego czy mieszka w Warszawie, w Szczecinie, we Wrocławiu, czy w mniejszej miejscowości, takiej jak ta, w której jesteśmy – powiedział minister Joachim Brudziński podczas otwarcia posterunku Policji w Mircu w woj. świętokrzyskim. Tym samym szef MSWiA przywrócił już 72. posterunek.

Minister Joachim Brudziński podkreślił, że idea przywracania zlikwidowanych posterunków Policji była pomysłem ministra Mariusza Błaszczaka. Jak dodał, to właśnie determinacja i praca poprzedniego szefa MSWiA pozwoliły Policji znaleźć się bliżej obywateli.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak podkreślił, że otwierany dziś posterunek z pewnością jest zasługą działania lokalnego społeczeństwa. Klucze kierownikowi placówki asp. Piotrowi Zielińskiemu przekazał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w swoim przemówieniu zaznaczył, że jest to już 72 otwierany posterunek w kraju.

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk podczas uroczystości podkreślił, że inwestycja w bezpieczeństwo to sprawa niezwykle istotna, a Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przypomniała, że m.in. dzięki pracy policjantów jesteśmy najbezpieczniejszym województwem w Polsce. Poświęcenia budynku dokonał Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk. Grzegorz Kamiński w asyście Kapelana Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach Księdza Dariusza Krok.

Posterunek Policji w Mircu został zlikwidowany w 2012 r. Po reaktywacji będzie się mieścił w budynku Urzędu Gminy w Mircu. Nie jest to siedziba docelowa – ostatecznie do 2020 r. ma zostać wybudowana nowa. Służbę w jednostce pełnić będzie 5 funkcjonariuszy, w tym 2 dzielnicowych.

Szef MSWiA zwrócił uwagę, że dzięki pracy policjantów spadła liczba przestępstw kryminalnych, kradzieży, czy włamań. – To też Państwa zasługa. Prawie 90 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym – powiedział minister. Z raportu KGP wynika, że w obszarach przestępczości najbardziej uciążliwej dla mieszkańców, w ostatnim roku nastąpił bardzo odczuwalny spadek. Szef MSWiA podkreślił, że ten wynik to zasługa osób, które postanowiły przywrócić wartość słowom: służba, praworządność, ciężka praca.

Minister zapewnił, że jednostka w Mircu nie jest ostatnim posterunkiem przywracanym w małych miejscowościach. Dodał, że działania podejmowane przez poprzedniego szefa MSWiA, Komendanta Głównego Policji, a także komendantów wojewódzkich, dotyczące podnoszenia poziomu bezpieczeństwa, będą kontynuowane. Jednym z nich jest program modernizacji służb mundurowych, który w opinii ministra jest olbrzymim wyzwaniem

Szef MSWiA powiedział też, że będzie przedstawicielem funkcjonariuszy. - Będę zabiegał o to, żeby polska Policja była godnie wynagradzana - podkreślił. I taką deklarację składam. - Chcę słuchać Waszych głosów. Będę oczekiwał pełnego zaangażowania i świadomości, że Wasza praca jest służbą i że polska Policja jest dla obywateli, a nie obywatele dla Policji – powiedział minister Brudziński.

Przypomnijmy, o odtworzenie Posterunku Policji zawnioskowano podczas konsultacji społecznych, które odbyły się w 2016 r., upatrując w utworzeniu tej jednostki możliwość zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i bezpośredniego kontaktu mieszkańców z funkcjonariuszami Policji. Koszt realizacji tej inwestycji w niespełna połowie pochodzi ze środków Urzędu Gminy w Mircu, który partycypował w realizacji reaktywacji Posterunku Policji. Stan etatowy posterunku to 5 funkcjonariuszy realizujących zadania związane z codzienną obsługą i zapewnieniem bezpieczeństwa na tym terenie.

(MSWiA / KWP w Kielcach / foto: A.Mitura)

Powrót na górę strony