Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięć o Poległych Policjantach to nasza powinność

W 2017 roku poległo w służbie czworo policjantów, którzy Rotę Ślubowania wypełnili do końca. Środowisko policyjne z należytą czcią zachowując pamięć o koleżankach i kolegach, którzy odeszli na wieczną wartę, troszczy się także o ich rodziny. Stałą opieką otacza je Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Szczególne miejsce w budynku Komendy Głównej Policji zajmuje Tablica Pamięci poświęcona poległym w służbie policjantom. Widnieje na niej 113 tabliczek epitafijnych, na których umieszczono nazwiska oraz datę śmierci tragicznie zmarłych funkcjonariuszy. Podczas tegorocznych uroczystości z okazji Święta Policji odsłonięte zostaną kolejne cztery. Każda tabliczka epitafijna jest świadectwem nieustannego narażania własnego życia w codziennej służbie policjantów pełnionej dla Rzeczypospolitej i jej obywateli. Wierzymy głeboko, że nigdy nie pojawi się tam kolejna tabliczka.

Przebieg służby Poległych Policjantów zapisywany jest na Kartach Pamięci, które umieszczane są w Księdze Pamięci oraz przekazywane ich rodzinom i macierzystym jednostkom organizacyjnym Policji.

I tylko warkot werbli.

Huk salw. Biel kwiatów.

Tak mało. Tak młodo.

Kolego ...

 

Polegli w służbie. Cześć Ich Pamięci !

  • poległy policjant
  • poległy policjant
  • poległy policjant
  • poległy policjant
  • poległy policjant
Powrót na górę strony