Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wprowadzenie komendanta miejskiego w Lublinie

Data publikacji 18.02.2008

Dzisiaj lubelski komendant wojewódzki nadinsp. Dariusz Biel wprowadził na stanowisko komendanta miejskiego mł. insp. Mirosława Sokala - dotychczasowego komendanta powiatowego Policji w Puławach.

Lubelski komendant wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Biel wprowadził dzisiaj na stanowisko komendanta miejskiego w Lublinie mł. insp. Mirosława Sokala. „Myślę, że nie tylko Państwu, ale głównie mieszkańcom województwa lubelskiego daję gwarancję dobrego szefa, który będzie kierował największą jednostką w garnizonie” - podkreślił komendant Biel. Szef lubelskiego garnizonu do nowego szefa komendy miejskiej skierował następujące słowa: „Składam Panu życzenia dobrej pracy, wytrwałości, zaangażowania i tego wszystkiego, co najlepsze dla komendanta”.

Mł. insp. Mirosław Sokal dotychczas pełnił funkcję komendanta powiatowego w Puławach; ma 40 lat, jest mieszkańcem Lublina, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w roku 1987 w pionie dochodzeniowo-śledczym KMP w Lublinie. W 1999 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika sekcji dochodzeniowo - śledczej tej jednostki. Od marca 2002 r. do października 2003 r. zajmował stanowisko zastępcy naczelnika wydziału kryminalnego KWP w Lublinie, a następnie powołany został na stanowisko komendanta powiatowego w Kraśniku.

Nowy komendant miejski Policji w Lublinie jest nie tylko pasjonatem książek, ale także aktywnego wypoczynku – jeździ na nartach i na rowerze. Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Powrót na górę strony