Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku

Data publikacji 22.01.2018

Trwający okres ferii zimowych dla dzieci i młodzieży to doskonała okazja do nauki lub doskonalenia nabytych już umiejętności uprawiania popularnych w naszym kraju sportów zimowych, szczególnie jazdy na nartach lub snowboardzie. Dla wielu osób, zwłaszcza dzieci, młodzieży szkolnej, ich rodziców i opiekunów, będzie to dobra okazja do zaplanowania aktywnego wypoczynku. Jak co roku na stokach oraz zorganizowanych terenach narciarskich pojawiło się wielu miłośników zimowego szaleństwa. Nad bezpieczeństwem narciarzy i snowboardzistów czuwają policjanci, dbając o przestrzeganie prawa i edukując w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa na stokach.

W miniony weekend w dniach 20-21 stycznia br. w Zakopanem, fani sportów zimowych i zabaw na białym puchu aktywnie uczestniczyli w „World Snow Day” (Światowy Dzień Śniegu, który jest częścią kampanii Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS), zatytułowanej "Bring Children to the Snow”, który między innymi promuje bezpieczeństwo podczas ferii zimowych. 21 stycznia br. funkcjonariusze z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, w towarzystwie policjantów z KWP w Krakowie oraz KPP w Zakopanem prowadzili konkursy i zabawy dla najmłodszych uczestników przypominając zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii. Policjanci oprócz bezpośredniej edukacji na temat odpowiedzialnych zachowań na stoku, prowadzili również stoisko profilaktyczne przy którym najmłodsi uczestnicy mogli wziąć udział w konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa. Na zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne nagrody a dla wszystkich uczestników drobne upominki.

Równolegle prowadzona była akcja informacyjno – edukacyjna przygotowana przez Biuro Prewencji  KGP na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na zorganizowanych terenach narciarskich oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS. Akcja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach trwającego przedsięwzięcia, w tym roku do uczestników aktywnego wypoczynku w górach trafi dwieście tysięcy kieszonkowych informatorów, w których znajduje się m.in. Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej oraz numery telefonów ratunkowych. Podczas organizowanych konkursów i zabaw, polegających na wykazywaniu się znajomością reguł i zasad oraz szczególną sprawnością, będzie można wygrać ciekawe nagrody rzeczowe, w tym m.in. kaski narciarskie, odblaski, opaski na narty… itp.

Polska Policja od wielu lat podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zwolennikom uprawiania sportów zimowych. W trakcie trwania nie tylko ferii zimowych, ale i całego sezonu narciarskiego, policjanci przypominają o obowiązkowej jeździe w kasku (do 16 roku życia) dla uczestników tras narciarskich oraz o bezwzględnym zakazie uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze reagują także na przypadki łamania obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa na stokach.

Wspólne działania z wieloma podmiotami na rzecz ratownictwa górskiego i narciarskiego oraz bezpiecznego wypoczynku zimowego pozwoliły na kontynuację  współpracy z takimi partnerami projektu jak: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

Kolejnym elementem akcji edukacyjno-informacyjnej  jest konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, zachęcający w swoich założeniach do zilustrowania Dekalogu Reguł FIS. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych na adres Komendy Głównej Policji.

Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na internetowej stronie: https://policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku, do udziału w którym gorąco zapraszamy.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)

 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
 • Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku
Powrót na górę strony