Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniej na polskich drogach - raport 2005

Data publikacji 04.04.2006

W 2005 roku na polskich drogach było bezpieczniej niż w latach ubiegłych. W ubiegłym roku odnotowano 48.100 wypadków drogowych. To mniej o prawie 6 proc. niż w roku 2004. Mniej było także ofiar śmiertelnych, w 2005 r. 5.444, w 2004 o 4,7 proc. więcej. Liczba rannych w wypadkach drogowych spadła z ponad 64,5 tys do prawie 62 tys.

Wypadki drogowe i ich skutki w 2005 roku.

W 2005 roku odnotowano 48 100 wypadków drogowych:
w porównaniu z rokiem 2003, kiedy to wydarzyło się 51 078 wypadków, liczba ta spadła o 2 978 (-5,8%),
w porównaniu z 2004 rokiem, w którym zanotowaliśmy 51 069 wypadków, liczba ta zmniejszyła się o 2 969 (-5,8%).

W wyniku wypadków drogowych w 2005 roku 5444 osób poniosło śmierć:
w porównaniu z rokiem 2003 nastąpił spadek o 196 osób (-3,5%),
wstosunku do 2004 spadek o 268 (-4,7%).

W wypadkach rannych zostało 61 191 osób:
wporównaniu do 2003 roku zmniejszyła się liczba osób, które zostały ranne o 2 709 (- 4,3%),
w porównaniu do roku 2004 kiedy zanotowano 64 661 osób rannych, liczba ta spadła o 3 470 osób, tj. (-5,4%).

W 2005 roku do jednostek Policji zgłoszono 401 440 kolizji drogowych:
wporównaniu do 2003 roku, w którym zgłoszono 367 700 kolizji, liczba wzrosła o33 740 (+9,2%),
w porównaniu do 2004 roku, w którym odnotowano 424 938 kolizji liczba spadła o23 498 kolizji (-5,5%).

Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w latach 1996– 2005

Lata Wypadki Zabici Ranni
Ogółem 1996=100% Ogółem 1996=100% Ogółem 1996=100%
1996 57 911 100,0 6 359 100,0 71 419 100,0
1997 66 586 115,0 7 311 115,0 83 162 116,4
1998 61 855 106,8 7 080 111,3 77 560 108,6
1999 55 106 95,2 6 730 105,8 68 449 95,8
2000 57 331 99,0 6 294 99,0 71 638 100,3
2001 53 799 92,9 5 534 87,0 68 194 95,5
2002 53 559 92,5 5 827 91,6 67 498 94,5
2003 51 078 88,2 5 640 88,7 63 900 89,5
2004 51 069 88,2 5 712 89,8 64 661 90,5
2005 48 100 83,1 5 444 85,6 61 191 85,7

Liczba wypadków drogowych oraz ich skutki w województwach w 2005 r.

Województwa Wypadki Zabici Ranni
Ogółem

2004=100%

Ogółem

2004=100%

Ogółem

2004=100%

POLSKA 48 100 94,2 5 444 95,3 61 191 94,8
Dolnośląskie 3 149 105,4 364 98,1 4 089 110,8
Kujawsko – pomorskie 2 157 90,0 325 108,7 2 757 91,4
Lubelskie 2 446 94,6 322 89,9 3 160 96,1
Lubuskie 860 101,5 174 103,6 1 169 96,7
Łódzkie 4 753 98,5 444 100,9 5 753 98,4
Małopolskie 4 437 90,9 334 99,7 5 596 88,1
Mazowieckie 3 468 91,9 533 93,7 4 424 111,1
Opolskie 1 013 85,0 148 98,7 1 294 84,2
Podkarpackie 2 244 94,3 287 97,3 2 858 95,3
Podlaskie 1 185 96,7 211 105,5 1 490 94,8
Pomorskie 3 064 95,3 266 86,6 4 044 94,7
Śląskie 6 355 90,2 439 85,9 7 894 90,7
Świętokrzyskie 1 906 87,7 227 151,1 2 580 91,7
Warmińsko-mazurskie 1 936 96,9 279 88,6 2 598 104,0
Wielkopolskie 4 268 86,9 503 93,1 5 567 86,5
Zachodniopomorskie 1 875 92,2 236 100,4 2 357 87,8

Komenda Stołeczna Policji*

2 984 93,6 352 63,3 3 561 94,5

* KSP łącznie z podległymi KPP

CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH

Czas powstawania wypadków drogowych w 2005 r
.

W 2005 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu, lipcu i sierpniu. Wlipcu liczba wypadków drogowych stanowiła 9,9%, a w czerwcu i sierpniu 9,5% ogółu zdarzeń. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. Wtym bowiem okresie zwiększa się natężenie ruchu w związku z okresem wakacyjnym. Natomiast najmniejszą liczbę wypadków zarejestrowano w lutym i marcu.

Tendencja wypadków w 2005 roku

Miesiące Wypadki Zabici Ranni
2005 2004=100% 2005 2004=100% 2005 2004=100%
Styczeń 3 895 117,8 480 155,8 4 779 114,9
Luty 2 804 83,6 307 94,2 3 668 87,1
Marzec 2 919 85,7 297 77,9 3 688 89,7
Kwiecień 3 325 83,9 325 86,2 4 156 82,4
Maj 4 274 101,7 410 96,0 5 555 97,2
Czerwiec 4 585 100,8 461 106,2 5 998 100,2
Lipiec 4 763 97,6 547 101,3 6 336 99,9
Sierpień 4 592 91,7 569 95,5 5 964 89,5
Wrzesień 4 573 99,4 538 95,2 5 731 98,2
Październik 4 386 87,3 567 86,9 5 444 87,6
Listopad 3 847 90,2 483 86,6 4 826 94,3
Grudzień 4 137 91,7 460 83,9 5 046 90,6

Dokonując podziału wypadków drogowych na poszczególne dni tygodnia, najwięcej zdarzeń odnotowano w piątki (16,5% ogółu) i soboty (14,8% ogółu) oraz w poniedziałki iczwartki (14,4% ogółu). Natomiast w niedziele miało miejsce najmniej wypadków drogowych (12,7 % ogółu) przy niestety, największej liczbie zabitych – 17% ogółu.

Wypadki drogowe i ich skutki według dni tygodnia w 2005 r.

Dni tygodnia Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Ogółem 48 100 100,0 5 444 100,0 61 191 100,0
Poniedziałek 6 903 14,4 696 12,8 8 492 13,9
Wtorek 6 514 13,5 656 12,0 8 040 13,1
Środa 6 624 13,8 654 12,0 7 936 13,0
Czwartek 6 916 14,4 735 13,5 8 486 13,9
Piątek 7 913 16,5 879 16,1 9 935 16,2
Sobota 7 106 14,8 897 16,5 9 419 15,4
Niedziela 6 124 12,7 927 17,0 8 883 14,5

Zarówno w 2005 r. jak i w latach poprzednich, największe nasilenie wypadków wystąpiło wgodzinach 16–19, a szczególnie między godziną 16 a 18, czyli w okresie bardzo dużego natężenia ruchu, w związku z powrotami z pracy. W godzinach 16–19 najwięcej osób zostało rannych, natomiast najwięcej osób zginęło w przedziale czasowym między godzinami 17–19 i 20-21.

Najmniej wypadków odnotowano w godzinach 24–5, w tym czasie również najmniej osób zostało rannych oraz poniosło śmierć.

Na występowanie wypadków drogowych wpływ mają także warunki atmosferyczne oraz oświetlenie, przy czym, ten ostatni czynnik jest uzależniony od pory dnia i pory roku.

Podobnie jak w roku 2004 najwięcej, bo 32 214, tj. 67% wypadków, wydarzyło się przy dobrych warunkach atmosferycznych. Tłumaczyć można to tym, że takie warunki atmosferyczne powodują obniżenie uwagi uczestników ruchu, skłaniają. do rozwijania większej prędkości przez kierujących pojazdami. Wpływ warunków atmosferycznych na stan bezpieczeństwa w 2005 r.

Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Dobre warunki atmosferyczne 32 214 67,0 3 665 67,3 40 560 66,3
Oślepiające słońce 586 1,2 47 0,9 734 1,2
Silny wiatr 225 0,5 29 0,5 299 0,5
Pochmurno 7 510 15,6 860 15,8 9 522 15,6
Opady: deszczu 4 735 9,8 530 9,7 6 227 10,2
śniegu, gradu 2 376 4,9 255 4,1 3 202 5,2
Mgła, dym 454 0,9 88 1,6 647 1,1

Miejsca powstawania wypadków drogowych

W 2005 roku zdecydowana większość wypadków, bo 34 273 wydarzyły się na obszarze zabudowanym (71,3%), zginęło w nich 2 495 osób, a 41 393 zostały ranne. Poza obszarem zabudowanym zaistniało 13 827 (28,7%) wypadków. W ich wyniku zginęło 2 949 osób, arany odniosło 19 797 uczestników ruchu.

Mimo, iż większość wypadków wydarzyło się na obszarze zabudowanym, to wwyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym zginęło więcej osób. Przyczynę takiego stanu rzeczy upatrywać można wtym, że na obszarach niezabudowanych kierujący rozwijają większe prędkości, często w jednym samochodzie ginie więcej niż jedna osoba, a ponadto pomoc lekarska dociera znacznie później niż w miastach.

Na prostym odcinku drogi miało miejsce 27 585 wypadków (57,3% ogółu), śmierć wnich poniosło 3 697 osób, czyli 67,9% wszystkich zabitych, a rannych zostało 33 523 uczestników ruchu, co odpowiada 54,8% ogółu. Kolejnym szczególnie niebezpiecznym miejscem są skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu, na ich obszarze miały miejsce 10 164 wypadki (21,1 % ogółu), śmierć poniosło 600 osób (11 %), a obrażenia ciała odniosło 13 550 osób (22,1%).

Miejsce powstawania wypadków drogowych

Miejsce zdarzenia
Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
prosty odcinek drogi 27 585 57,3 3 697 67,9 33 521 54,8
niebezpieczny zakręt 4 712 9,8 775 14,2 7 298 11,9
niebezpieczny zjazd 192 0,4 33 0,6 268 0,4
wierzchołek wzniesienia 207 0,4 41 0,8 305 0,5
rejon skrzyżowania 4 447 9,2 246 4,5 5 262 8,6
skrzyżowanie dróg równorzędnych 489 1,0 46 0,8 616 1,0
z drogą z pierwszeństwem 10 164 21,1 600 11,0 13 550 22,1
o ruchu okrężnym 304 0,6 6 0,1 369 0,6

W innych charakterystycznych miejscach występowania wypadków najwięcej, czyli 11% zanotowano na przejściach dla pieszych, 3,7% na poboczu a 2,5% przy wyjeździe z posesji.

Wybrane charakterystyczne miejsca występowania wypadków drogowych

Miejsce zdarzenia
Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
przejście dla pieszych 5 297 11,0 302 5,5 5 417 8,9
przystanek komunikacji publicznej 570 1,2 40 0,7 613 1,02
przejazd tramwajowy 67 0,1 3 0,1 74 0,1
torowisko tramwajowe – wydzielone 139 0,3 19 0,3 185 0,3
torowisko tramwajowe - w jezdni 140 0,3 9 0,2 189 0,3
przejazd kolejowy – strzeżony 34 0,1 11 0,2 39 0,1
przejazd kolejowy - nie strzeżony 105 0,2 46 0,8 120 0,2
most, wiadukt, estakada 311 0,6 36 0,7 426 0,7
chodnik, droga dla pieszych, rowerzystów 688 1,4 33 0,6 757 1,2
pobocze 1 760 3,7 296 5,4 2 476 4,1
pas dzielący jezdnię 91 0,2 17 0,3 126 0,2
przełączka na drogach dwu jezdniowych 74 0,2 6 0,1 106 0,2
wyjazd z posesji 1 217 2,5 88 1,6 1 494 2,4

W 2005 roku zdecydowana większość wypadków miała miejsce na drogach jedno- jezdniowych, dwukierunkowych – zdarzeń tych było 40 227, co stanowi 83,6% wszystkich wypadków, zginęło w nich 4 866 osób, a 51 423 zostały ranne. W stosunku do wszystkich poszkodowanych w wypadkach drogowych stanowi to odpowiednio 89,4% ogółu zabitych i84% ogółu rannych.

Koncentracja większości wypadków na prostych odcinkach dróg jednojezdniowych - dwukierunkowych oraz powiązanie tego z najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez kierujących (niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wykonywanie manewrów) świadczy o niedostosowaniu polskiej infrastruktury drogowej do wzrastającego natężenia ruchu. Brak postępu w tej dziedzinie może być jednym z istotniejszych czynników wpływających na utrzymywanie się niskiego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce.

Rodzaje wypadków drogowych

Spośród wszystkich rodzajów wypadków drogowych, na pierwsze miejsce wysuwają się zdarzenia, które zakwalifikować można do kategorii "zderzenie się pojazdów w ruchu". W2005 roku wypadków takich było 22 159 co stanowiło 46,1% ogółu. W zdarzeniach tych śmierć poniosło 2 289 osób (42% wszystkich zabitych), a rannych zostało 32 040 osób (52,4% ogółu rannych).

Następnym, najczęściej występującym rodzajem wypadku, było "najechanie na pieszego". Takich zdarzeń w 2005 roku było 15 344 (31,9%), w ich wyniku zginęły 1 734 osoby (31,9%), a 14 551 zostało rannych (23,8%).

Rodzaje wypadków drogowych

Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Zderzenie się pojazdów w ruchu czołowe 5 957 12,4 1 115 20,5 10 150 16,6
boczne 11 342 23,6 868 15,9 15 473 25,3
tylne 4 860 10,1 306 5,6 6 417 10,5
najechanie na pieszego 15 344 31,9 1 734 31,9 14 551 23,8
na unieruchomiony pojazd 527 1,1 36 0,7 675 1,1
na drzewo słup 5 520 11,5 1 025 18,8 7 855 12,8
na zaporę kolejową 5 0,0 1 0,0 8 0,0
na dziurę, wybój garb 65 0,1 6 0,1 78 0,1
na zwierzę 102 0,2 8 0,1 133 0,2
wywrócenie się pojazdu 2 572 5,3 216 4,0 3 645 6,0
wypadek z pasażerem 598 1,2 40 0,7 774 1,3
inne rodzaje 1 208 2,5 89 1,6 1 432 2,3

PRZYCZYNY I SPRAWCY WYPADKÓW

Wśród czynników mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego człowiek – droga – pojazd, jako czynnik sprawczy wypadków, na pierwsze miejsce zdecydowanie wysuwa się człowiek. To właśnie zachowanie się poszczególnych grup użytkowników dróg generalnie wpływa na powstawanie wypadków drogowych. Inne czynniki miały zdecydowanie mniejsze znaczenie.

Przyczyny wypadków drogowych w 2005 roku

Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni
2005 2004=100% 2005

2004=100%

2005

2004=100%

Z winy kierującego 39 730 95,5 4 239 98,6 53 429 95,5
Z winy pieszego 7 119 88,5 979 85,6 6 363 88,9
Z winy pasażera 127 93,4 11 122,2 124 87,9
Z innych przyczyn 902 87,1 157 79,3 1 052 114,3
współwina uczestników ruchu 215 88,1 58 100,0 214 90,7

Wypadki z winy kierującego

W 2005 roku większość wypadków spowodowali kierujący pojazdami, byli oni sprawcami 39 730 wypadków (co stanowi 82,6% ogółu), w wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 4 239 osób, a 53 429 zostało rannych.

Głównymi przyczynami wypadków było:
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (11 419 wypadków),
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (9 511 wypadków),
nieprawidłowe wykonywanie takich manewrów jak: wyprzedzanie, omijanie, wymijanie (4 487 wypadków).

Przyczyny wypadków spowodowanych przez kierujących

Wypadki z winy kierującego Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 11 419 28,8 1 687 40,0 16 728 31,4
Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu 9 511 24,0 576 13,6 13 188 24,8
Nieprawidłowe wyprzedzanie 2 839 7,2 471 11,2 4 134 7,8
Nieprawidłowe Omijanie 935 2,4 99 2,3 1 036 1,9
Wymijanie 713 1,8 86 2,0 952 1,8
Przejeżdżanie przejść dla pieszych 3 422 8,6 165 3,9 3 538 6,6
Skręcanie 1 624 4,1 122 2,9 1 987 3,7
Zatrzymanie, postój pojazdu 30 0,1 - - 44 0,1
Cofanie 818 2,1 33 0,8 831 1,6
Jazda po niewłaściwej stronie drogi 1 150 2,9 221 5,2 1 780 3,3
Wjazd przy czerwonym świetle 580 1,5 39 0,9 825 1,5
Nieprzestrzeganie innych znaków i sygnałów 119 0,3 6 0,1 168 0,3
Brak bezpiecznej odległości między pojazdami 1 797 4,5 57 1,4 2 446 4,6
Gwałtowne hamowanie 118 0,3 8 0,2 168 0,3
Jazda bez wymaganego oświetlenia 118 0,3 26 0,6 110 0,2
Zmęczenie, zaśnięcie 508 1,3 115 2,7 756 1,4
Ograniczenie sprawności psychomotorycznej 507 1,3 55 1,3 654 1,2
Inne 3522  8,5  473  10,9  4084  7,5 

Analizując wiek i płeć kierowców, stwierdzić należy, iż najczęściej sprawcami wypadków w 2005 roku byli mężczyźni - kierujący pojazdami spowodowali 84,1%, natomiast kobiety 15,9% wypadków.

Największa liczba sprawców wśród kierujących występuje w przedziale wiekowym 25 – 39 lat. Niemniej jednak, szczególną uwagę należałoby zwrócić na kierowców - sprawców wypadków w wieku 18 – 24 lata, czyli na grupę „młodych kierowców”. Niejednokrotnie cechuje ich brawura, a jednocześnie nie posiadają oni dużego doświadczenia w kierowaniu pojazdami. Problem ten występuje także w innych państwach europejskich i uznawany jest, obok przekraczania prędkości i jazdy po użyciu alkoholu lub narkotyków, za jeden znajpoważniejszych czynników oddziaływujących na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawcy wypadków – kierujący pojazdami wg grup wiekowych

Grupy wieku Wypadki Zabici Ranni Populacja* Wskaźnik liczby wypadków na 10 000 populacji
0-6 69 2 71 2 554 637 0,27
7-14 758 18 798 3 730 988 2,03
15-17 886 81 1 180 1 692 240 5,23
18-24 8 841 1 035 13 064 4 544 350 19,45
25-39 13 336 1 480 18 462 8 169 517 16,32
40-59 10 049 1 095 13 164 10 932 444 9,19
60 i więcej 5 785 528 6 683 6 537 137 8,85

Wypadki z winy pieszego.

Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych są piesi. W 2005 roku spowodowali oni 7 119 zdarzeń (14,8% ogółu wypadków), w wyniku których śmierć poniosło 979 (osób 17,9% ogółu zabitych), a rany odniosły 6 363 osoby (10,4% ogółu rannych).

Najczęstszą przyczyną było:
nieostrożne wejście na jezdnię – 3 883 wypadki, (tj. 54,6% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych),
nieprawidłowe przekraczanie jezdni - 900 wypadków,
przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 627 wypadków.

W większości, ofiarami śmiertelnymi w tego typu wypadkach, byli właśnie piesi. Wporównaniu do 2004 r. zanotowano mniejszą liczbę osób zabitych w wypadkach spowodowanych przez pieszych o 165 osób.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez pieszych

Przyczyny wypadków Wypadki Zabici Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Ogółem 7 119 100,0 979 100,0 6 363 100,0
Stanie na jezdni, leżenie 342 4,8 189 19,3 162 2,5
Chodzenie nieprawidłową stroną jezdni 275 3,9 78 8,0 204 3,2
Wejście na jezdnie przy czerwonym świetle 517 7,3 37 3,8 497 7,8
Nieostrożne wejście na jezdnię Przed jadącym pojazdem 3 136 44,1 420 42,9 2 824 44,4
Zza pojazdu, przeszkody 747 10,5 49 5,0 719 11,3
Nieprawidłowe przekraczanie jezdni Zatrzymywanie, cofanie 58 0,8 4 0,4 55 0,9
Przebieganie 842 11,8 70 7,2 794 12,5
Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 627 8,8 88 9,0 559 8,8
Chodzenie po torowisku 30 0,4 8 0,8 23 0,4
Wskakiwanie do pojazdu w ruchu 12 0,2 1 0,1 11 0,2
Dzieci do lat 7 zabawa na jezdni 5 0,1 0 - 5 0,1
wtargnięcie na jezdnię 293 4,1 3 0,3 301 4,7
Inne 235 3,3 32 3,3 209 33

Nietrzeźwi uczestnicy wypadków drogowych.

W 2005 roku nietrzeźwi uczestniczyli w 6 798 wypadkach drogowych (14,1% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosło 825 osób (15,1% ogółu zabitych), a 8 487 odniosło obrażenia ciała (13,9% ogółu rannych).

Nietrzeźwi uczestnicy ruchu w 2005 roku spowodowali 5 748 wypadków, tj. (11,9% ogółu wypadków). Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowią kierujący. Wodniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, nietrzeźwi stanowili 10,1%.

Wypadki drogowe i ich skutki spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu

Nietrzeźwość uczestników zdarzenia Wypadki Zabici Ranni
Z winy kierującego 4 005 490 5 609
Z winy pieszego 1 582 217 1 419
Z winy pasażera 29 1 31
Z innych przyczyn 99 9 103
Współwina uczestników ruchu 33 10 26

W 2005 roku kierujący będący pod wpływem alkoholu spowodowali 4 005 wypadków. Zginęło w nich 490 osób, a rannych zostało 5 609 osób. W porównaniu do 2004 roku nastąpił wzrost liczby wypadków o 117 (+3%).

W grupie nietrzeźwych kierujących największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili kierujący samochodami osobowymi, spowodowali oni 3 088 wypadków (77,1 % wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących). Wskaźnik ten jest wyższy niż wroku poprzednim (2004 – 73,4%). W wypadkach zawinionych przez nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi zginęło 390 osób, tj. 79,6% śmiertelnych ofiar zdarzeń spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących (2004 rok – 74,4%).

Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych kierujących w 2005 r – według rodzajów pojazdów

Rodzaj pojazdu sprawcy Wypadki
Zabici
Ranni
Ogółem % Ogółem % Ogółem %
Rower 446 11,1 40 8,2 426 7,6
Motorower 82 2,0 1 0,2 96 1,7
Motocykl 131 3,3 16 3,3 143 2,5
Samochód osobowy 3 088 77,1 390 79,6 4 638 82,7
Samochód ciężarowy 157 3,8 24 4,9 198 3,5
Autobus 4 0,1 - - 5 0,1
Ciągnik rolniczy 75 1,8 17 3,4 77 1,3
Pojazd zaprzęgowy 7 0,2 - - 10 0,2
Inny 15 0,2 2 0,4 16 0,3

W porównaniu z rokiem ubiegłym stwierdzono wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami, będących pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 18 671 osób.

Czasookres i kwalifikacja prawna czynu Liczba ujawnionych osób
Styczeń – grudzień 2004– art.87§1i2 kw
oraz art. 178a §1i2 kk
173 539
Styczeń – grudzień 2005 – art.87§1i2 kw
oraz art. 178a §1i2 kk
192 210

 

Powrót na górę strony