Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjantka "Bytomianką Zimy 2017"

Data publikacji 25.01.2018

Młodsza aspirant Anna Lenkiewicz została nagrodzona tytułem "Bytomianka Zimy 2017". Policjantce tytuł przyznało bytomskie stowarzyszenie Ligi Kobiet Nieobojętnych. Uroczystość przyznania medalu honorowego odbyła się wczoraj. Wśród licznie zaproszonych gości, obecni byli również rodzice laureatki.

Stowarzyszenie Ligi Kobiet Nieobojętnych powstało w październiku 2004 roku. Ligę tworzą kobiety, którym los miasta ijego mieszkańców nie jest obojętny, które nie boją się wyzwań, chcą i potrafią działać. To kobiety wyjątkowe, mieszkające lub pracujące w Bytomiu. Skupione w ramach stowarzyszenia już od 13 lat wspierają swoje miasto społeczną inicjatywą, promując postawę pomocy i dawania drugiemu człowiekowi wartości, na które on właśnie w tej chwili czeka.

Stowarzyszenie co roku wybiera swoją laureatkę spośród 4 kobiet, które nagrodzono w trakcie mijającego roku. Nagrodzoną tytułem "Bytomianka Zimy 2017" została policjantka Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, młodszy aspirant Anna Lenkiewicz, na co dzień pełniąca obowiązki w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji. Uroczystość odbyła się wczoraj. Wśród licznie zaproszonych gości byli Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Karol Fajer, Senator RP Andrzej Misiołek, Zastępca Prezydenta Bytomia Bożena Mientus oraz rodzice laureatki.

Po raz pierwszy w historii stowarzyszenia nagrodzono policjantkę. Anny Lenkiewicz, od lat angażuje się nie tylko zawodowo, ale i prywatnie w życie Bytomia. Jest inicjatorką i uczestniczką licznych projektów i przedsięwzięć ściśle związanych z realizowaniem profilaktyki społecznej, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Jej działalność jest skierowana do każdej z grup wiekowych, w tym głównie do dzieci i młodzieży oraz osób nieaktywnych zawodowo, jak również wymagających opieki innych. Stąd też bierze się jej wykraczające poza godziny i obowiązki służbowe zaangażowanie, także w działalność edukacyjną, prowadzoną w bytomskich placówkach oświatowych, klubach integracji społecznej lub zrzeszających środowiska emerytów i rencistów. Podczas spotkań z mieszkańcami przekazuje wiedzę wiktymologiczną, wskazując możliwości uchronienia się przed przestępstwami. Najmłodszych zaś uczy sposobów unikania niebezpieczeństw, mogących wynikać z nieostrożności w kontaktach z nieznajomymi, ale także zagrożeń pochodzących z cyberprzestrzeni.

Jako przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu, uczestniczy w pracach powołanego przez Prezydenta Bytomia Zespołu Interdyscyplinarnego, wykonującego zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest też koordynatorem prowadzonego we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Bytomiu programu „Prawo Ochronnym Parasolem Dziecka”. Jest to program strategiczny, mający realny wpływ na ograniczenie patologicznych zachowań dorosłych wobec dzieci.

Tylko w ciągu ostatniego roku, współpracując między innymi z przedstawicielami bytomskich szkół, jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, bytomskich ośrodków sportu oraz kultury, a także przedsiębiorcami, organizowała istotne z punktu widzenia mieszkańców miasta inicjatywy. Najważniejsze z nich to:

 1. Happeningi profilaktyczne „PAMIĘTAJ” skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, mających na celu zapobieżenie zaginięć dzieci.
 2. Program profilaktyczny „STOP – Jestem Niepełnoletni”, którego celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.
 3. Drogowskaz dla Rodzin – realizowany wspólnie z MOPR w Bytomiu, mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.
 4. Moje Bezpieczne Wakacje – cykl spotkań profilaktycznych z uczniami wszystkich bytomskich szkół podstawowych zorganizowanych w Operze Śląskiej.
 5. Piąty Wyścig Rowerowy organizowany dla mieszkańców Bytomia w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla.
 6. III Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym im. st. sierż. Marka Sienickiego. W zawodach tych wzięło udział 256 osób. Jest to inicjatywa, której celem jest przede wszystkim upamiętnienie wśród policjantów, przedstawicieli służb mundurowych i społeczeństwa, tragicznego zdarzenia sprzed 25 lat.

Za swoje szczególne zaangażowanie była nagradzana między innymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz Prezydenta Miasta Bytomia. Jej zaangażowanie oraz aktywność w działalność pozazawodową i społeczną jest dostrzegana przez środowisko lokalne, o czym między innymi świadczy to, że w roku 2016 zdobyła tytuł Policjanta z Powołania. Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru w konkursie było zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy oraz doświadczenie w pracy na rzecz pomocy ofiarom przestępstw.

Pani Anna Lenkiewicz pozytywnie wpływa na wizerunek Bytomia i ich mieszkańców. Zastępując oficera prasowego, reprezentuje Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu w mediach oraz przedstawia opinii społecznej osiągane przez policjantów bytomskiej komendy efekty pracy, jak również informuje o prowadzonych działaniach o charakterze profilaktycznym.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki, aby mł. asp. Anna Lenkiewicz została teraz "Bytomianką Roku 2017".

(KWP w Katowicach / kp)

 

 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego
 • Uroczystość przyznania medalu honorowego

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.73 MB)

Powrót na górę strony