Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Malborku wszczęto procedurę antymobbingową

Data publikacji 27.01.2018

W związku z informacjami, które docierały z komendy policji w Malborku, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, insp. Krzysztof Kozelan wczoraj osobiście rozmawiał z policjantami z malborskiej jednostki. Już wcześniej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku polecił, aby na miejsce pojechali funkcjonariusze z wydziału kontroli oraz policyjni psychologowie.

W związku z informacjami, które docierają z komendy policji w Malborku, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku polecił uruchomić procedurę antymobbingową w tamtejszej jednostce. Na miejsce skierowano zespół psychologów oraz specjalistów z Wydziału Kontroli KWP w Gdańsku, którzy zajmują się diagnozowaniem sytuacji w komendzie. Dodatkowo w jednostce została powołana specjalna grupa policjantów, którzy mają ustalić czy dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości. Wszystkie informacje są przez nas szczegółowo weryfikowane. 

Jednocześnie należy podkreślić, że w Komendzie Powiatowej Policji w Malborku służbę pełni na co dzień blisko 120 policjantów. Wprowadzone zmiany w organizacji służby gwarantują zachowanie bezpieczeństwa na dotychczasowym poziomie. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację w tej jednostce. O ewentualnych dalszych działaniach w tej sprawie będziemy mogli informować po zakończonym postępowaniu. 

Należy również przypomnieć, że w sytuacjach kryzysowych istnieje szereg możliwości rozwiązywania problemów. Można chociażby rozmawiać z bezpośrednim przełożonym czy też z psychologiem, który pełni dyżur w jednostce. Można wreszcie umówić się na rozmowę z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. Podczas takich spotkań najskuteczniej rozwiązuje się ewentualne problemy. Z przykrością trzeba zaznaczyć, że żaden z policjantów z KPP w Malborku nie skorzystał z takiej możliwości.

(KWP w Gdańsku / dm)

Powrót na górę strony