Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau

Data publikacji 29.01.2018

27 stycznia br., na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau odbyły się obchody upamiętniające 73. Rocznicę Wyzwolenia obozu, w którym niemieccy naziści zamordowali ok. 1,1 mln osób. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W obchodach udział wzięło 60 byłych więźniów KL Auschwitz - Birkenau oraz premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, minister Wojciech Kolarski z Kancelarii Prezydenta RP oraz ambasadorowie i dyplomaci, przedstawiciele duchowieństwa, władz regionalnych oraz samorządów. Policję reprezentowali mł. insp. Bogdan Litra Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu.

Obchody, jak co roku, stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń garnizonu małopolskiego. Nad bezpieczeńswem tej szczególnej uroczystości oraz przybyłych delegacji czuwali małopolscy policjanci. Dowódcą zabezpieczenia był insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, który na szefa sztabu zabezpieczenia wyznaczył asp. szt. Marka Hajduka - Naczelnika Wydziału Sztab Policji. Aby dopracowywać wszystkie szczegóły dotyczące bezpiecznego przebiegu uroczystości, Komendant oraz członkowie sztabu uczestniczyli w wielu spotkaniach roboczych, natomiast w dniu uroczystości, na stanowisku dowodzenia koordynowali działania podległych służb.

Na kilka godzin przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum. W ramach zabezpieczenia wyznaczono patrole w różnych rejonach miasta, a także na drogach dojazdowych do Oświęcimia. Tuż po odprawie służbowej policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby, mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ładu i porządku. Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi służb uroczystość przebiegła bez zakłóceń i z należytą powagą.

Po zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali policjantom, za wielogodzinną służbę oraz zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że działania funkcjonariuszy były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu tak ważnej uroczystości. Wysoki poziom zabezpieczenia został również doceniony przez organizatorów, oraz przedstawicieli Biura Ochrony Rządu, co zostało wyrażone podziękowaniami przekazanymi Komendantowi.

(KWP w Krakowie / mg)

  • Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
  • Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
  • Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
  • Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
  • Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
  • Podsumowanie zabezpieczenia uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wyzwolenia, byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
Powrót na górę strony