Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy czesko i polskiej

Data publikacji 19.02.2008

W Zgorzelcu zostało podpisane porozumienie, którego celem jest opracowania wniosku o dofinansowanie wspólnego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Policją dolnośląską a Policją czeską z Usti nad Łabą i z Liberca. Pozyskane fundusze mają zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych pojazdów.

Głównym celem współpracy jest powołanie zespołu roboczego do opracowania projektu i treści porozumienia partnerskiego. Funkcję partnera wiodącego w kooperacji przyjmie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu. Opracowywany projekt dotyczy głównie zapewnienia bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim po wejściu do strefy Schengen. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych pojazdów i lepszego przygotowania Policji do działań prewencyjnych i operacyjnych, wspólnego zabezpieczania imprez masowych.

Policjanci mają nadzieję, że poprawa bezpieczeństwa przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całego regionu.

Powrót na górę strony