Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa wspierała pracę przy kalendarzu „Stop! Zagrożeniom w rodzinie XXI wieku”

Data publikacji 31.01.2018

Dzielnicowa z Krynicy Morskiej po raz kolejny zaangażowała się w pracę nad kalendarzem poświęconym tematyce przeciwdziałania przemocy i dysfunkcji w rodzinie. Już po raz piąty z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego, którego członkiem jest policjantka oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powstał kalendarz na 2018 rok. Na jego kartach przedstawiono tematykę ,,STOP! ZAGROŻENIOM W RODZINIE XXI WIEKU" widzianą oczami dzieci i młodzieży z Krynicy Morskiej. Kalendarz trafi do instytucji, które na co dzień współpracują z krynickim MOPS-em w zakresie zwalczania przemocy i uzależnień oraz wspierania rodziny.

Z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krynicy Morskiej, którego członkiem jest między innymi policjantka Aleksandra Hofmann oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powstał kalendarz na 2018 rok. To już piata edycja tego przedsięwzięcia, a tym razem pracom przy jego powstawaniu przyświecało hasło „STOP! ZAGROŻENIOM W RODZINIE XXI WIEKU”. Autorami prac wykorzystanych w kalendarzu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka. Na poszczególnych kartach można podziwiać grafiki ukazujące tematykę: szczęśliwej wielopokoleniowej rodziny, szacunku dla starszych i potrzeby opieki nad nimi, przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, rodzinnej stabilności i bezpieczeństwa, wspólnego spędzania czasu wolnego, umiejętności poprawnego komunikowania się i wyrażania swoich potrzeb i problemów bez przemocy - widzianą oczami młodych Kryniczan.

Mł. asp. Aleksandra Hofmann pełniąc służbę jako dzielnicowa Krynicy Morskiej niejednokrotnie spotyka się z problematyką różnego rodzaju zagrożeń w rodzinie w dzisiejszych czasach. Zaangażowanie do pracy przy kalendarzu dzieci i młodzieży to sposób na oryginalną formę profilaktyki w rejonie i pielęgnowanie w najmłodszych jego mieszkańcach bezpiecznych postaw i zachowań godnych naśladowania. 

Sponsorem kalendarza jest MOPS w Krynicy Morskiej i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a do współpracy przy jego powstawaniu włączył się również Urząd Miasta w Krynicy Morskiej. Wydrukowany w ilości 100 egzemplarzy kalendarz trafi do przedstawicieli instytucji na co dzień zajmujących się współpracą na rzecz zwalczania przemocy i uzależnień oraz wspierania rodziny.

(KWP w Gdańsku)

 

Powrót na górę strony