Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"STRACHY" rozpoczęły Studenckie Punkty Informacyjne

Data publikacji 19.02.2008

Spektakl "Strachy", w którym wystąpiły m. in. kobiety, które same w swoim życiu doświadczyły przemocy rodzinnej, zainaugurował "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Białymstoku. Już w piątek zaczną działać Studenckie Punkty Informacyjne, w których studenci wraz z policjantami będą udzielać porad, jak się paść ofiarą przestępstw i gdzie można szukać pomocy, jeśli już zajdziemy się w takiej sytuacji.

Dzisiaj w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku został wystawiony spektakl „Strachy”, który wyreżyserowała Dagna Ślepowrońska. Wystąpiły w nim kobiety z terapeutycznej grupy teatralnej Centrum Praw Kobiet. Scenariusz, mówiącego o przemocy w rodzinie spektaklu oparty został na historiach z życia biorących w nim udział kobiet. To niecodzienne zdarzenie kulturalne zainaugurowało VIII już edycję „Studenckich Punktów Informacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie oraz członków rodzin nieletnich zagrożonych zjawiskami patologii społecznej” (SPI). Czas inauguracji tegorocznej edycji SPI nie był przypadkowy. Zbiega się on z obchodzonym w dniach od 22 do 29 lutego „Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw”. W najbliższy piątek, który jest za razem Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, w białostockich komisariatach uruchomione zostaną Studenckie Punkty Informacyjne. Dyżurować w nich będą policjanci i studenci z pięciu białostockich uczelni (Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku”), którzy

• Poinformują o prawach przysługujących ofiarom przestępstw.
• Wyjaśnią, jak postępować, by nie stać się ofiarą.
• Podpowiedzą, gdzie szukać pomocy specjalistów.

Zasadniczym celem SPI jest udzielanie pomocy prawnej oraz próba nawiązania bliższego kontaktu z ofiarami przemocy, wsparcie takich osób oraz członków ich rodzin poprzez wskazanie możliwych źródeł pomocy.

Dla samych studentów uczestniczących w tym programie kontakt z ofiarami przemocy w rodzinie oraz obserwacja specyfiki pracy policjantów wzbogaca ich doświadczenie, które mogą później wykorzystać w trakcie dalszej nauki i przeszłej pracy. Młodzież, która będzie uczestniczyć w pracach „Studenckich Punktów Informacyjnych”, wcześniej została przeszkolona przez funkcjonariuszy komendy wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz pracowników Centrum Praw Kobiet w Warszawie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku wątpliwości studenci w czasie pełnienia dyżurów zawsze będą mogli liczyć na pomoc i wsparcie policjantów.

Studenckie Punkty Informacyjne będą działały do końca kwietnia.

Powrót na górę strony