Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji

Data publikacji 01.02.2018

Decyzją Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowanych zostało 264 policjantów. W auli im. Władysława Stasiaka w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w uroczystej oprawie, nominację odebrało 187 funkcjonariuszy, w tym 39 kobiet. Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie 8-letniemu Przemysławowi Banulowi medalu „Młody Bohater”. Dokonał tego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński.

Dzisiaj o godz. 12.30 w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie rozpoczęła się uroczystość mianowania na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji. Zanim jednak do tego doszło, Pan Joachim Brudziński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Panem Jarosławem Zielińskim – Sekretarzem Stanu w MSWiA, nadinsp. Jarosławem Szymczykiem – Komendantem Głównym Policji i insp. dr. Markiem Fałdowskim – Komendantem-Rektorem oraz delegacją nowo mianowanych funkcjonariuszy oddali cześć policjantom zamordowanym w Kalininie, składając znicze i kwiaty pod pomnikiem upamiętniających ich śmierć. Dzień wcześniej kadra kierownicza Polskiej Policji, promowani oficerowie oraz kadra i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wzięli udział w Mszy Świętej w intencji promowanych.

Uroczystość promocji oficerskiej rozpoczęła się od oddania honorów sztandarom uczestniczącym w promocji, złożeniu meldunku Ministrowi SWiA oraz odegrania hymnu RP. Następnie insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie powitał gości, po czym pogratulował promowanym oficerom.

Po przemówieniu Komendanta-Rektora WSPol nastąpił najważniejszy punkt promocji – mianowanie na pierwszy stopień oficerski Policji.

W uroczystej oprawie, w towarzystwie pocztu sztandarowego Komendy Głównej Policji, Wyższej Szkoły Policji oraz fanfarzysty Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, tradycyjnego uderzenia szablą w ramię nowo mianowanych funkcjonariuszy – dokonał nadinsp. Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji oraz jego Zastępca nadinsp. Jan Lach. Zaszczytu tego dostąpiło 187 funkcjonariuszy, w tym 39 kobiet.

Po mianowaniu przedstawiciele duchowieństwa dokonali ekumenicznego błogosławieństwa na dalszą służbę dla podkomisarzy Policji.

Podczas uroczystości głos zabrał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pogratulował oficerom awansu. Pan Joachim Brudziński w swoim przemówieniu podkreślał jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze w społeczeństwie oraz jak ważna jest ich praca na rzecz bezpieczeństwa kraju. Zapewnił również funkcjonariuszy, że Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by przedstawiciele Policji mogli jeszcze efektywniej służyć społeczeństwu. A to dzięki wdrażanej przez Ministerstwo ustawie o modernizacji służb.

Głos zabrał również Wiceminister Jarosław Zieliński, który także pogratulował promowanym oficerom awansu. Sekretarz Stanu podkreślał w swoim wystąpieniu, że mianowani na pierwszy stopień oficerski funkcjonariusze są nadzieją Polskiej Policji i polskiego państwa. Życzył również wielu awansów zarówno w stopniu, jak na stanowiskach służbowych.

Nadinsp. Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji podkreślił, że wydarzenie – promocja oficerska – jest wielkim dniem dla Polskiej Policji, ale również dla promowanych i ich rodzin. Komendant Główny Policji pogratulował podkomisarzom Policji zaangażowania i determinacji w dążeniu do zdobycia upragnionych gwiazdek. Podziękował również bliskim mianowanych funkcjonariuszy za ich wsparcie, cierpliwość oraz wiele wyrzeczeń.

Na zakończenie głos zabrała podkom. Marta Ladowska, która w imieniu nowo promowanych oficerów złożyła podziękowania kadrze pedagogicznej szczycieńskiej Uczelni za dobre przygotowanie ich do egzaminu oficerskiego.

Po okolicznościowych przemówieniach Pan Minister Joachim Brudziński wręczył Przemysławowi Banulowi medal „Młody Bohater”. 8-latek otrzymał to wyróżnienie, ponieważ jako pierwszy poinformował o pożarze budynku, w którym znajdowali się ludzie. Tym samym jego zachowanie przyczyniło się do uratowania kilku osób.

W uroczystości uczestniczyli również m.in.: Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan nadbryg. Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz jego zastępca Pan Grzegorz Świszcz, nadbryg. Dr hab. inż. Paweł Kępka – Rektor-Komendant S\koły Głównej Służby Pożarniczej, ks. Andrzej Bołbot – Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty – Kapelan Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ks. kpt. SG Marcin Pysza - Kapelan Straży Granicznej, ks. kan. Andrzej Wysocki – Dziekan Dekanatu Szczytno, ks. kan. Andrzej Preuss – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczytnie, Kapelan Pomocniczy WSPol w Szczytnie.

Swoją obecnością zaszczycili nas także Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP, przedstawiciele służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Inspekcji Transportu Drogowego.

Na uroczystości nie zabrakło również przyjaciół Uczelni – przedstawicieli szkół wyższych oraz instytucji współpracujących.

(opracowanie i zdjęcia: WSPol w Szczytnie / mg)

 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
 • Promocja oficerska. 264 nowych podkomisarzy Policji
Powrót na górę strony