Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oferta szkoleniowa oraz kierunki rozwoju współpracy na lata 2018-2020 w ramach CEPOL

Data publikacji 02.02.2018

W związku ze zmianami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem Agencji Unii Europejskiej ds. szkoleń w dziedzinie ścigania – CEPOL oraz ustanowieniem, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Komendy Głównej Policji jako jej jednostki krajowej, 31 stycznia br. zostało zorganizowane spotkanie informacyjne poświęcone szeroko rozumianej ofercie szkoleniowej oraz kierunkom rozwoju współpracy na lata 2018-2020. Organizatorem przedmiotowego przedsięwzięcia było Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich podmiotów zainteresowanych ofertą szkoleniową CEPOL oraz organizacją przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji, które zawarły z CEPOL-em umowę o partnerstwie ramowym na okres 2017-2020, jak również podmiotów zainteresowanych zwiększeniem swojego zaangażowania w szkolenia stacjonarne oraz w programie wymiany. W spotkaniu koordynacyjnym uczestniczyło 32 przedstawicieli m.in. z ramienia takich instytucji jak Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Krajowa Administracja Skarbowa MF, Instytut Ekspertyz Sądowych, Prokuratura Krajowa, Centralne Biuro Śledcze Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, BKiSz KGP, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, CSP w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku i Pile, Centralne Biuro Antykorupcyjne, itp. Obradom przewodniczyła mł. insp. Irmina Gołębiewska, Z-ca Dyrektora BMWP KGP.

W trakcie spotkania poruszono m.in. następujące kwestie:

 • współpraca bieżąca w ramach CEPOL - główne wyzwania, nowy mandat agencji, korzyści ze współpracy,
 • przyszłość procedur grantowych w kontekście utworzenia centrów doskonalenia;
 • nowe podstawy analizy strategicznej oraz analizy operacyjnej potrzeb szkoleniowych;
 • rola programu wymiany w zacieśnianiu współpracy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • warunki udziału w poszczególnych komponentach oferty szkoleniowej;
 • możliwość zacieśnienia/nawiązania współpracy z państwami trzecimi przy wykorzystaniu kanałów CEPOLowskich;
 • CEPOL jako kanał informacyjny pozwalający na pozyskiwanie informacji dot. podstaw prawnych, struktur i funkcjonowania służb bezpieczeństwa państw członkowskich UE i państw trzecich;
 • aktualne zaangażowanie strony polskiej we współpracę w ramach CEPOL.

Z pewnością przedsięwzięcie to przyczyni się do sprawnego współdziałania wszystkich podmiotów krajowych, które są zaangażowane we współpracę szkoleniową w ramach CEPOL zarówno jako odbiorcy szkoleń bądź uczestnicy programu wymiany, jak również występujący w charakterze organizatora.

BMWP KGP

 • Oferta szkoleniowa oraz kierunki rozwoju współpracy na lata 2018-2020 w ramach CEPOL
 • Oferta szkoleniowa oraz kierunki rozwoju współpracy na lata 2018-2020 w ramach CEPOL
 • Oferta szkoleniowa oraz kierunki rozwoju współpracy na lata 2018-2020 w ramach CEPOL
Powrót na górę strony