Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowisko w sprawie KP Szczecin Nad Odrą

Data publikacji 05.02.2018

W świetle publikacji prasowej w Gazecie Wyborczej w Szczecinie z dn. 05.02.2018 r. przedstawiamy pełne stanowisko na podstawie faktów ustalonych przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie, w sprawie raportu – skargi jednej z funkcjonariuszek i poczynionych zmian kadrowych w komisariacie Szczecin nad Odrą

W dniu 11.12.2017 r. do Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wpłynął raport policjantki z KP Szczecin Nad Odrą z informacją o zdarzeniu polegającym na wykręceniu jej ręki przez funkcjonariusza tej samej jednostki. Z raportu wynikało też, że w dniu ww. zdarzenia, w maju 2017 r., w jednostce doszło do spożywania alkoholu.

W świetle tego raportu komendant miejski niezwłocznie wdrożył odpowiednie procedury postępowania wyjaśniającego, tj. policjantkę szczegółowo wysłuchano w Wydziale Skarg i Wniosków KMP w Szczecinie, a kopię materiałów przekazano do BSW KGP i prokuratury. Z informacji udzielonej przez Prokuraturę Rejonową Szczecin Niebuszewo w dniu 5.01.2018 r. prokurator wszczął śledztwo z art.231 kk.

Niezależnie od ustaleń BSW i prokuratury, Komendant Miejski Policji w Szczecinie w świetle uzyskanych informacji wszczął postępowanie powypadkowe dot. policjantki, która sporządziła raport; polecił innej podległej jednostce wszczęcie czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie w sprawie spożywania alkoholu na terenie KP Szczecin Nad Odrą; na bazie postępowania wyjaśniającego polecił wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec 8 funkcjonariuszy ww. jednostki.

Ponadto Komendant Miejski Policji w Szczecinie wyciągnął konsekwencje personalne wobec komendanta komisariatu i jego zastępcy oraz kierownictwa Wydziału Kryminalnego. Stracili zajmowane stanowiska i zostali skierowani do pełnienia służby w innych jednostkach, na stanowiskach wykonawczych. Zastępca Komendanta Komisariatu N/Odrą został odwołany ze stanowiska z dniem 15 grudnia 2017 r., a Komendant Komisariatu z dniem 10 stycznia 2018 r.

Policjantka, która sporządziła raport została skierowana do pełnienia dalszej służby w innej komórce organizacyjnej, jednak ta decyzja była podyktowana jej ochroną w zaistniałej sytuacji.

KWP w Szczecinie nadzoruje czynności wyjaśniające, wdrożone w tej sprawie przez Komendę Miejską Policji w Szczecinie, nie prowadząc w tej sprawie odrębnego postępowania.

Niezależne śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura.

 

nadkom. Alicja Śledziona

Powrót na górę strony