Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Prezydencja w sieci CARIN w roku 2018

W dniach 6 - 7 lutego 2018 roku w Komendzie Głównej Policji odbyło się I Spotkanie Grupy Sterującej Sieci CARIN (Międzyagencyjna Sieć ds. Odzyskiwania Mienia CAMDEN). Wzięli w nim udział prokuratorzy i policjanci z Polski, Belgii, Holandii, Irlandii, Rumunii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz obszaru jurysdykcyjnego Guernsey, a także przedstawiciel Europolu.

CARIN to największa na świecie sieć ekspercka, zrzeszająca przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z 56 krajów, w tym wszystkich państw członkowskich UE i odrębnych obszarów jurysdykcyjnych oraz 9 organizacji międzynarodowych (m.in. Banku Światowego, Interpolu i Europolu), realizujących zadania z zakresu odzyskiwania mienia. Celem jej funkcjonowania jest zwiększenie skuteczności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w pozbawianiu przestępców korzyści z popełnianych przestępstw.

CARIN jest zarządzany przez Grupę Sterującą, składającą się z 9 państw członkowskich, wybieranych w systemie rotacyjnym. Grupie Sterującej przewodzi państwo sprawujące roczną prezydencję w Sieci. Do zadań Grupy należy m.in.: przyjmowanie wniosków o nadanie statusu członka lub obserwatora CARIN oraz pomoc przy przygotowywaniu programu Dorocznego Ogólnego Zgromadzenia CARIN. Polska dołączyła do Grupy Sterującej w 2017 roku, a od stycznia 2018 roku objęła Prezydencję w CARIN.

W Polsce rolę punktu kontaktowego sieci CARIN pełnią funkcjonariusze Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz prokuratorzy Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, którzy udzielają niezbędnej pomocy w zakresie ustalania mienia pochodzącego z przestępstwa poza granicami Polski funkcjonariuszom organów ścigania i prokuratorom.

W maju 2018 roku w Warszawie zorganizowane zostanie Spotkanie Generalne Sieci CARIN, w którym planowany jest udział 150 ekspertów z całego świata.

(Biuro Kryminalne KGP / ig)

  • Polska Prezydencja w sieci CARIN w roku 2018
  • Polska Prezydencja w sieci CARIN w roku 2018
  • Polska Prezydencja w sieci CARIN w roku 2018
  • Polska Prezydencja w sieci CARIN w roku 2018
Powrót na górę strony