Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie

Data publikacji 15.02.2018

Aktualnie z roboczą wizytą przebywa w Wilnie Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. W skład delegacji weszła również zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Paulina Filipowiak.

Głównym punktem programu wizyty było spotkanie z Komisarzem Generalnym Policji Litwy Linasem Pernawasem, w trakcie którego uczestnicy podsumowali rezultaty dotychczasowej współpracy. Tematem rozmów była również kwestia reform wdrażanych w policji w każdym z dwóch krajów. Komendant Główny Policji poinformował litewskich kolegów o wprowadzonych w ostatnim czasie zmianach oraz o rozpoczętym Programie Modernizacji Policji.

Obie strony zgodziły się, że istotnym elementem w pracy policji jest efektywna współpraca ze środowiskami lokalnymi, pozwalająca na niezwłoczną reakcję na wszelkie zjawiska zagrażające bezpieczeństwu obywateli. Ponadto omówiono wyniki współdziałania służb kryminalnych i zwalczających przestępczość zorganizowaną. Obie strony spotkania wysoko oceniły dotychczasowe wysiłki funkcjonariuszy i uzgodniły plany współdziałania na przyszłość.

(BMWP KGP)

  • Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie
  • Wizyta Komendanta Głównego Policji na Litwie
Powrót na górę strony