Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwana rzeźba przesłana paczką do Komendy

Data publikacji 15.02.2018

Policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie realizując od 2017 roku Program rejestracji zabytków sakralnych w powiecie gryfińskim, stwierdzili braki zabytków w kilkunastu kościołach powiatu. W styczniu 2018 roku w trakcie prac w kościele w Czachowie stwierdzono brak jednej z rzeźb, wymienionej na karcie zabytku z lipca 1962 roku. Karta podaje, że przy ołtarzu znajdowały się 3 późnobarokowe figury. Podczas kontroli na ścianach prezbiterium kościoła znajdowały się jedynie dwie rzeźby aniołów, los trzeciej pozostawał nieznany.

Kolejne karty konserwatorskie, wykonane w sierpniu 1992 roku odnosiły się jedynie do dwóch rzeźb aniołów, znajdujących się w prezbiterium. Trzecia rzeźba nie została ujęta w dokumentacji. Prawdopodobnie zaginęła pomiędzy 1962 a 1992 rokiem.
Koordynator ds. zabytków KWP w Szczecinie podkom. dr Marek Łuczak powiadomił o braku rzeźby proboszcza parafii, prosząc o zapytanie wiernych, jednocześnie rozpytał mieszkańców miejscowości, jednak rzeźby która zniknęła już kilkadziesiąt lat temu nikt nie pamiętał.

Policjant próbował uzyskać jak najlepsze fotografie i opis zabytku, prowadząc kwerendę w archiwum konserwatorskim oraz muzealnym tak by na koniec programu zarejestrować wszystkie braki z jak najdokładniejszym opisem i ikonografią w bazie utraconych dzieł sztuki prowadzoną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie. Z uzyskanych materiałów wynikało, że ok. 1837 roku powstał nowy ołtarz w Czachowie, na którym umieszczono figury ze starego barokowego ołtarza,  prawdopodobnie z 1770 roku.

Wczoraj koordynator ds. zabytków otrzymał anonimowy telefon,  w którym rozmówca spytał się czy policję wciąż interesuje zaginiona rzeźba a po potwierdzeniu, poinformował, że wysłał coś pocztą. Policjant spodziewał się anonimu, tłumaczącego losy zaginionego zabytku, jednak zamiast niego w paczce przysłanej tego samego dnia, spoza województwa zachodniopomorskiego, znajdowała się barokowa rzeźba.
Rzeźba przedstawia anioła,  który zdobił zwieńczenie barokowego ołtarza kościoła w Czachowie. Pierwotnie anioł trzymał w rękach trąbę by „głosić słowo Pańskie”, jednak obecnie jest pozbawiony tego elementu. 300-letni zabytek Zachował się w dobrym stanie, z pierwotną polichromią, przykrytą w części późniejszymi przemalowaniami. Rzeźba zostanie przekazana do dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie.

Powrót na górę strony