Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjni misjonarze gotowi do wyjazdu

XXVIII zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego EULEX, zakończyła ćwiczenia zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc policyjni misjonarze poznawali specyfikę służby w Kosowie.

Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 28. zmiana kontyngentu. Organizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Polscy policjanci stacjonują w bazie w Kosowskiej Mitrovicy. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł.insp. Krystian Doleżek, a jego zastępcą - podinsp. Sebastian Majchrzak. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety - szef logistyki i policjantka plutonu liniowego.

W zakończeniu szkolenia uczestniczył przedstawiciel Biura Międzynarodowej współpracy Policji KGP - naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP kom. Marek Dzierżęga, a także zastępca dowódcy Bazy Amerykańskiej w Redzikowie LT Jacob Englander oraz szefowie jednostek Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Ćwiczenia misjonarzy odbywały się w większości na terenie Szkoły Policji, wybrane elementy szkolenia przeprowadzone zostały na morskim poligonie NATO niedaleko Ustki. Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek kosowskiej policji, które prowadza kontrolę graniczną, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.
Kwestią, która pojawiła się w ostatnim czasie jest również zabieganie kryzysowi migracyjnemu związanemu z napływem uchodźców i zagrożeniom terrorystycznym.

Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Faktu tego w dalszym ciągu nie uznaje Serbia, dla której Kosowo jest integralną częścią serbskiego państwa. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami. Dodajmy, że Serbowie stanowią nieco ponad 5 procent ludności, pozostali to w większości osoby albańskojęzyczne.

 

Film Ćwiczenia policyjnych misjonarzy

 

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie. W trakcie szkolenia grupa misjonarzy odwiedziła na słupskim Starym Cmentarzu mogiłę podinsp. Andrzeja Kaczora, policyjnego misjonarza, który pełniąc służbę w ramach kontyngentu ONZ w Iraku, zginął tragicznie w dniu 7 grudnia 1995 roku.
Podinsp. Kaczor jechał w samochodzie, za którym podążał konwój pojazdów. Gdy policjanci zauważyli przed sobą stojący przy drodze samochód, wstrzymali dalszy przejazd konwoju. Zatrzymali się w pewnej odległości przed opuszczonym pojazdem, aby sprawdzić, czy nie ma w nim osób. Okazało się, że samochód jest pusty.
Policjanci nie podchodzili jednak blisko. Aby sprawdzić, czy nie ma w nim ładunków reagujących na wstrząs lub wibrację, rzucili w samochód kilka kamieni - żadnej reakcji nie było.
Podinsp. Kaczor przez radio poinformował pozostałych kierowców z konwoju, że najpierw przejedzie jego samochód, a w czasie mijania podejrzanego pojazdu policjanci raz jeszcze ocenią wzrokowo czy nie jest to pułapka. Dopiero po ich bezpiecznym przejeździe konwój miał ruszyć dalej.
Gdy samochód prowadzący konwój przejeżdżał obok pozostawionego pojazdu, wybuchł w nim ładunek wybuchowy odpalony prawdopodobnie drogą radiową. Policjanci znajdujący się w pojeździe, w tym podinsp. Kaczor, zginęli na miejscu.

  • Wizyta policyjnych misjonarzy przy grobie ś.p. podinsp. Andrzeja Kaczora

  • Uroczyste zakończenie szkolenia w auli słupskiej Szkoły Policji

Powrót na górę strony