Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Trwają ferie 2018

Data publikacji 17.02.2018

Na drogach należy spodziewać się wzmożonego ruchu związanego zarówno z wyjazdami na zimowe ferie, jak również na weekendowy wypoczynek. Przez cały czas trwają policyjne działania „Bezpieczne ferie”, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejscowości turystycznych.

Zimowa aura sprawia, że warunki na drodze są zmienne. Złe warunki atmosferyczne to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Zmiana aury wymusza zmianę techniki prowadzenia pojazdu,  o czym wielu kierowców ozapomina.

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest też należyte odśnieżenie pojazdu i oczyszczenie szyb z warstwy lodu. Zgodnie z prawem pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Ponadto podczas jazdy kierowca powinien mieć zapewnione dostateczne pole widzenia.

Apelujemy, by w tak zmiennych warunkach atmosferycznych, z jakimi mamy obecnie do czynienia kierowcy zmienili technikę jazdy. Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, jak również niezachowanie bezpiecznej odległości  między pojazdami to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków.

Prędkość dopuszczalna nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną!

Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Policjanci apelują, by piesi nie wchodzili bezpośrednio na jezdnię przed nadjeżdżający pojazd. Mimo że pieszy na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem, to obowiązany jest zachować szczególną ostrożność przechodząc przez jezdnię. Do potrąceń pieszych dochodzi również na skutek przekraczania przez nich jezdni w niedozwolonym miejscu oraz nieostrożnego wejścia na jezdnię zza pojazdu czy też przeszkody. Bardzo często piesi poruszając się po drodze po zmierzchu zapominają nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Co do zasady, pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Bezpieczny pieszy to świadomy pieszy!

Policja przypomina, że w każdym województwie wytypowane zostały miejsca prowadzenia kontroli stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek zimowy oraz stanu psychofizycznego kierowców tych pojazdów.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz punktów prowadzenia kontroli wraz z zestawieniem numerów telefonów kontaktowych, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad bezpiecznego przewożenia dzieci i młodzieży, a także na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców. Informacje te zamieszczone są na stronie policja.pl, a także na stronach jednostek terenowych Policji.

BRD KGP

Powrót na górę strony