Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

DZIELNICOWY - policjant pierwszego kontaktu

Data publikacji 18.02.2018

Policjant pierwszego kontaktu - tak przyjęło się mówić o dzielnicowych, którzy są najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To policjanci, których głównym zadaniem jest dbanie o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie, do których każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną. Dlatego też policjanci ze Złotoryi, realizując program „Dzielnicowy bliżej nas” uczestniczą w spotkaniach z lokalną społecznością oraz odwiedzają placówki oświatowe, gdzie informują o założeniach programu, diagnozują wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy i pomagają w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązywania.

„Dzielnicowy bliżej nas” to program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którego głównym założeniem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwienie kontaktu dzielnicowego ze społeczeństwem. Dzielnicowy to funkcjonariusz utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi oraz różnymi instytucjami, które są usytuowane w jego rejonie służbowym. To policjant, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Realizując rządowy program, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi uczestniczą w spotkaniach z mieszkańcami powiatu, w trakcie których przybliżają im założenia policyjnych inicjatyw, podejmowanych działań, przybliżają rolę jaką pełnią na danym terenie, a także przypominają w jaki sposób można się z nimi skontaktować.

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby osób, policjanci podczas wizyt w szkołach, wręczają na ręce dyrektorów szkół plakaty, zwierające dane kontaktowe dzielnicowego z podległego terenu. Plakaty są umieszczane w widocznych i ogólnodostępnych miejscach w szkołach, aby każdy mógł szybko uzyskać informacje o swoim dzielnicowym. Plakaty zawierają również informację o aplikacji "Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", dzięki którym kontakt z Policją jest znacznie łatwiejszy.

Pamiętajmy, że kontakt z dzielnicowym możemy nawiązać osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje dotyczące złotoryjskich dzielnicowych i ich rejonów znajdziemy w mobilnej bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda” oraz na stronie internetowej jednostki w zakładce „Kontakt - Twój dzielnicowy” (http://www.zlotoryja.policja.gov.pl/pl/kontakt/twoj_dzielnicowy/).

Pamiętajmy, że dzielnicowi nie pełnią służby całodobowo. W sytuacjach nagłych lub zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.

KWP we Wrocławiu / wsz

Powrót na górę strony