Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018

Data publikacji 19.02.2018

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zainaugurował II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018. Niecodzienne spotkanie „podlaskich uczniów w mundurach” zorganizowane zostało przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku we współpracy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”.

Dzisiaj, w siedzibie Katolickiego Centrum Informacji Europejskiej w Łomży odbyło się II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018. W przedsięwzięciu uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej ks. Bp dr Tadeusz Bronakowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Podlaski Kurator Oświaty Bożena Dzidkowska oraz Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński zwracając się do zgromadzonej na auli liczącej ponad 300 uczniów publiczności z klas mundurowych, podkreślił rolę młodego pokolenia w upowszechnianiu szacunku do munduru już od najmłodszych lat, budowaniu etosu służby oraz tworzeniu symboliki jaką niesie mundur i służba drugiemu człowiekowi, a także całemu społeczeństwu. Pan Minister wskazał również rolę, jaką odgrywają służby mundurowe, po krótce je charakteryzując i odnosząc się do ustawowych zadań poszczególnych formacji. Swoje słowa do zaproszonych gości i przybyłej młodzieży skierowali także Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej ks. Bp dr Tadeusz Bronakowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku Bożena Dzidkowska, a także Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski.

Głównym założeniem organizatorów forum było przybliżenie wiedzy w zakresie pełnienia służby oraz struktur organizacyjnych Policji. W trakcie spotkania propagowano, a także zachęcano młodzież do wyboru szkół, w których znajdują się klasy o profilu mundurowym, celem dalszego wyboru ścieżki zawodowej związanej z formacją mundurową. W ramach Forum zostały również poruszone kwestie dotyczące zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Zainteresowani, mogli w bezpośrednim kontakcie z funkcjonariuszami, uzyskać informacje na pytania dotyczące poszczególnych etapów doboru do służby oraz poznać specyfikę pracy danych funkcjonariuszy.

Ponadto, w ramach II Forum Klas Mundurowych odbył się Konkurs o puchar Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego. Składał się z czterech etapów, tj. testu wiedzy, symulacji – udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, testu sprawności fizycznej, a także testu z umiejętności strzeleckich. Do konkursu przystąpiło 19 trzyosobowych drużyn z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. I miejsce zajęła drużyna reprezentująca Zespół Szkół w Niećkowie, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP w Białymstoku drużyna 2, na trzecim miejscu podium stanęła grupa z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Puchary i dyplomy zwycięzcom wręczał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Biskupem Pomocniczym Diecezji Łomżyńskiej ks. Bp dr Tadeuszem Bronakowskim, szefem podlaskiej Policji nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem, a także Podlaskim Kuratorem Oświaty w Białymstoku Bożeną Dzidkowską, gratulując i życząc dalszych sukcesów.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie przez Sekretarza Stanu wyróżnień funkcjonariuszom z Komendy Miejskiej Policji w Łomży młodszej aspirant Iwonie Dymko oraz aspirantowi sztabowemu Andrzejowi Cekale, którzy profesjonalnie udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, tym samym ratując mu życie. Dziękując policjantom za wzorową służbę Pan Jarosław Zieliński zaznaczył, że to dzięki takiej postawie policyjna formacja odnotowuje wzrost społecznego zaufania. Gratulacje i wyrazy uznania przekazał także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Podczas Forum listy gratulacyjne za wzorowe zachowanie otrzymali również dwaj uczniowie z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w podziękowaniu za ich wzorową postawę. Kamila Sawoniuk oraz Arwid Roszczenko znaleźli portfel z zawartością dokumentów i znaczną ilością pieniędzy. Młodzi ludzie natychmiast zgłosili ten fakt na Policję, dzięki czemu właściciel odzyskał utracone mienie.

Spotkanie było też doskonałą okazją do podsumowania konkursu „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę !”. Był on ogłoszony w związku z obchodzonym w dniu 18 października Europejskim Dniem walki z handlem ludźmi. Głównym celem konkursu było inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz popularyzacji wśród młodzieży szkolnej wiedzy z obszaru handlu ludźmi. Ta inicjatywa plastyczna, dotycząca stworzenia najciekawszego plakatu, została skierowana do uczniów podlaskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dziś laureatom tematycznego konkursu zostały wręczone kalendarze profilaktyczne oraz listy gratulacyjne. W ich gronie znaleźli się: Zuzanna Grygorczyk, kl. III B, Gimnazjum w Mońkach, Aleksandra Granatowska, kl. II B, Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Siemiatyczach, Andżelika Urynowicz, kl. IIA, Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, Paweł Łakomca, kl. I D, Zespół Szkół nr 2 im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie, Edyta Bobin, kl. VII A, Szkoła Podstawowa z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania im. Dariusa i Girenasa w Puńsku oraz Eliza Nierwińska, kl. II, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.

KWP w Białymstoku / wsz

 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
 • II Forum Klas Mundurowych Województwa Podlaskiego 2018
Powrót na górę strony