Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowi będą współpracować z listonoszami

Data publikacji 20.02.2008

Łączą ich niebieskie mundury. Choć są przedstawicielami różnych zawodów zwarli swoje szyki w dbałości o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta w których pracują.

W ubiegłym tygodniu w siedzibie Poczty Polskiej w Zabrzu spotkali się Dyrektor Poczty Polskiej Adam Lewandowski oraz Komendant Miejski Policji w Zabrzu podinsp.Roman Rabsztyn. Efektem ich spotkania jest decyzja o nawiązaniu ścisłej współpracy, której celem ma być wzrost bezpieczeństwa listonoszy oraz wspólne działania prewencyjne mające podnieść rozpoznanie na temat zagrożeń występujących w poszczególnych dzielnicach Zabrza.

Jak ustalono począwszy od dnia 18 lutego br. w poszczególnych oddziałach zabrzańskiej Poczty będą odbywały się spotkania listonoszy z dzielnicowymi. Nawiązanie kontaktów i wymiana pierwszych informacji na temat bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach to pierwszy krok do stałej współpracy.

Podczas zorganizowanego 15 lutego br. spotkania roboczego Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu nadkom.Leszka Kołodziejczyka z Naczelnikami zabrzańskich oddziałów Poczty omówiono zasady współpracy podkreślając rolę listonoszy jako osób należących do grupy dużego zaufania.

”Ten fakt musi zostać wykorzystany przez nas – policjantów. Zaufanie jakim obdarzeni są listonosze, w szczególności przez osoby starsze to okazja do dotarcia do tej grupy osób. Mam na myśli chociażby przestrzeganie ich przed taką metodą działalności przestępczej jaką jest metoda na tzw. „wnuczka” - powiedział Komendant Kołodziejczyk.

Przedstawiciele obu instytucji będą spotykać się bezpośrednio w swych rejonach służbowych. Wymienią się numerami telefonów komórkowych, poznają wzajemnie trasy po których poruszają się każdego dnia, regularnie będą się spotykać i wymieniać informacje. Listonosze to grupa zawodowa, która ze względu na rodzaj wykonywanej pracy musi być pod czujnym okiem stróżów prawa.
Powrót na górę strony