Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia z Izbą Administracji Skarbowej

Data publikacji 22.02.2018

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta podpisał porozumienie z Panią Barbarą Bętkowską-Cela - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Umowa dotyczy zasad współdziałania w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Porozumienie zostało podpisane 21 lutego, w siedzibie Administracji Skarbowej w Opolu. Wspólnie z panem Komendantem Wojewódzkim porozumienie zawarli pan Krzysztof Chmiel - Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz pan płk Wojciech Stodolnik - Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu. Umowa stanowi podstawę do wspólnych działań 4 służb w zakresie kontroli przewozu towarów. Inicjatywa ta ma na celu usprawnienie przepływu informacji i zwiększenie efektywności realizowanych zadań.

  • Podpisanie porozumienia z Izbą Administracji Skarbowej
  • Podpisanie porozumienia z Izbą Administracji Skarbowej
Powrót na górę strony