Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” - podsumowanie działań na kujawsko-pomorskich drogach

Data publikacji 22.02.2018

Kujawsko-pomorscy policjanci przez trzy dni prowadzili akcję „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM”. Jej celem jest przede wszystkim przypominanie i uświadamianie pieszym poruszającym się po drodze nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Niech wszystkim użytkownikom dróg, zwłaszcza „niechronionym”, przyświeca zasada: WIDZIEĆ I BYĆ WIDOCZNYM! BO BYĆ WIDOCZNYM…TO BYĆ BEZPIECZNYM!

Bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza poza terenem zabudowanym, zależy w dużej mierze od ich dobrej widoczności. Policjanci przy każdej okazji informują o tym, jak ważną rolę odgrywają elementy odblaskowe zwłaszcza, gdy poruszamy się w godzinach porannych oraz wieczorowo-nocnych po drodze poza terenem zabudowanym. Mając to na uwadze funkcjonariusze cyklicznie realizują przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie.

Akcja ,,ŚWIEĆ PRZYKŁADEM’’ realizowana przez kujawsko-pomorskich policjantów od poniedziałku do środy (19-21.02.18) miała na celu dążenie do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, będących na co dzień jego uczestnikami, poprzez przypominanie i zachęcanie jak największej liczby osób do korzystania z elementów odblaskowych - również tam gdzie przepisy tego nie nakazują - czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg w obszarze zabudowanym.
Funkcjonariusze, podczas akcji zwracali szczególną uwagę na to, czy po zmroku poza terenem zabudowanym piesi byli wyposażeni w obowiązkowe elementy odblaskowe, stosowali się do obowiązujących przepisów w zakresie poruszania się po drogach. Mundurowi reagowali również na nieprawidłowe zachowania kierujących pojazdami wobec "niechronionych uczestników".

W trzydniowej akcji udział wzięło łącznie 895 funkcjonariuszy. Podczas działań policjanci ujawnili 318 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami, a 60 przez rowerzystów. Piesi popełnili aż 363 wykroczenia, z czego 221 dotyczyło przechodzenia przez jednię w miejscu niedozwolonym, natomiast 39 niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. Funkcjonariusze łącznie nałożyli 414 mandatów karnych, sporządzili 4 wnioski o ukaranie do sądów rejonowych, a wobec 323 osób zastosowali pouczenie.

Cieszy fakt, iż z roku na rok maleje liczba tych, którzy nie noszą odblasków po zmroku poza terenem zabudowanym. I tak w 2015 roku kujawsko-pomorscy policjanci odnotowali aż 5 248 takich przypadków. W roku 2016 osób tych było już znacznie mniej bo 3 404, natomiast w 2017 roku - 2 381.

Od początku stycznia tego roku policjanci ujawnili 331 takich osób.

Policjanci przypominają, że za brak elementu odblaskowego grozi mandat karny do 100 złotych.

ODBLASKI MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE! UŻYWAJMY ICH I ŚWIEĆMY PRZYKŁADEM!!! BO BYĆ WIDOCZNYM… TO BYĆ BEZPIECZNYM!

 

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w powiecie golubsko-dobrzyńskim

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w powiecie chełmińskim

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w powiecie brodnickim

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w powiecie nakielskim

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w powiecie toruńskim

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM” w powiecie bydgoskim

"ŚWIEĆ PRZYKŁADEM" w powiecie lipnowskim

Powrót na górę strony