Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi instruktorzy obsługi Taserów

Specjalistyczne kursy z zakresu posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej prowadzone są w słupskiej Szkole Policji. Udział w szkoleniach biorą policjanci, którzy mają już uprawnienia użytkownika, a w przyszłości szkolić będą swoich kolegów w jednostkach terenowych. Kolejna grupa policjantów dziś ukończyła w Słupsku ten właśnie kurs.

W trakcie części teoretycznej kursu mowa jest i istniejących unormowaniach prawnych, obowiązujących procedurach i właściwym postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa policjantów. Zagadnienia te poruszane są w kontekście skutecznego i na większą skalę, stosowania humanitarnych środków przymusu bezpośredniego.
Instruktorzy prowadzący zajęcia mówią też o wpływie stresu na efektywność podejmowania interwencji wobec osób agresywnych i niebezpiecznych. Każdy z policjantów zapoznaje się ze studium przypadku dotyczącego użycia broni palnej i ewentualnych możliwości wykorzystania w tej konkretnej sytuacji paralizatora elektrycznego.

Zajęcia praktyczne w trakcie kursu dotyczą między innymi wpływu taktycznych umiejętności posługiwania się paralizatorami na poziom bezpieczeństwa policjantów podczas przeprowadzania interwencji policyjnych. Każdy z policjantów doskonali podczas ćwiczeń obezwładnianie osób, ale również agresywnych zwierząt.
Jednym z aspektów w trakcie ćwiczeń jest udzielenie pierwszej pomocy obezwładnianej osobie - o ile zaistnieje taka potrzeba.

Oprócz kursów specjalistycznych dla instruktorów, zagadnienia dotyczące wykorzystania urządzeń obezwładniających energią elektryczną poruszane są podczas szkolenia podstawowego zawodowego nowych policjantów, którzy dopiero wstąpili do służby. Suchaczom prezentowane są informacje o sposobie działania urządzeń do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Młodzi policjanci poznają również sposób współdziałania w patrolu z innym policjantem, który posiada na wyposażeniu osobistym paralizator elektryczny.

Pierwszy pokaz działania Taserów dla polskich policjantów został zaprezentowany dokładnie porzed 11 laty w słupskiej Szkole Policji. Wtedy działanie urządzenia prezentowali amerykańscy komandosi z jednostek specjalnych Armii USA.

  • Zajęcia na kursie specjalistycznym dla instruktorów obsługi Taser`ów - Szkoła Policji w Słupsku

Film Pierwszy w Polsce pokaz Taserów - 2007 rok

Pobierz plik Pierwszy w Polsce pokaz Taserów - 2007 rok (format mp4 - rozmiar 6.42 MB)

Powrót na górę strony