Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"SpoKREWnieni służbą"

Blisko 9 litrów krwi zebrali opolscy policjanci podczas zbiórki krwi w ramach akcji “spoKREWnieni służbą” zorganizowanej z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Na Placu Wolności w Opolu był specjalny "krwiobus" w którym można było oddać krew. Były pokazy policyjnego sprzętu oraz udzielania pierwszej pomocy. Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2 marca, w godzinach od 10:00 do 14:00 w Opolu, na Placu Wolności odbyła się zbiórka krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. Już po raz drugi Komenda Wojewódzka Policji w Opolu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu zorganizowały tą akcję. W jej trakcie oddano blisko 9 litrów krwi. Celem przedsięwzięcia było między innymi, promowanie krwiodawstwa oraz szerzenie idei ratowania życia ludzkiego. Bo krwi, może potrzebować każdy z nas.

Na Placu Wolności podstawiony został „Krwiobus” - autobus ze specjalistycznym wyposażeniem, pozwalający na przeprowadzenie zbiórki krwi. W tym dniu, nie zabrakło również policjantów z Opola, którzy w kwietniu 2016 roku założyli Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy SPPP w Opolu. Klub liczy już blisko 30 osób. Są wśród nich m.in. pracownicy cywilni policji oraz żołnierze. Od początku działalności klubowicze oddali blisko 80 litrów krwi tego najcenniejszego daru jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi.

W trakcie trwania akcji policjanci ruchu drogowego, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu oraz policyjni antyterroryści zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w ich codziennej służbie. Również zespół medyczny z opolskiego pododdziału prewencji zaprezentował swoje wyposażenie do ratowania życia oraz zasady pierwszej pomocy.

Przeprowadzone akcje w innych miastach:

 

Powrót na górę strony