Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci ruchu drogowego podsumowują działania „Bezpieczna droga do celu”

Data publikacji 28.02.2018

W okresie od 12 stycznia do 25 lutego br., w ramach akcji „Bezpieczna droga do celu”, działania policjantów ruchu drogowego skoncentrowane były na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników wyjazdów zbiorowych i indywidualnych na wypoczynek zimowy. W okresie tym każdego dnia do służby na drodze kierowanych było średnio 4 321 policjantów. Jest to o 510 policjantów więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Policjanci z roku na rok zauważają duże zainteresowanie rodziców, opiekunów oraz przewoźników takimi działaniami. Świadczy to o trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas podróży na wypoczynek zimowy.

Duże zainteresowanie i oczekiwane efekty przyniosły podawane przez Policję informacje o wytypowanych w każdym województwie punktach prowadzenia kontroli stanu technicznego autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek zimowy. Ogółem w kraju w wyznaczonych punktach kontroli autobusów przeprowadzono 1 730 kontroli. Dla porównania, w 2016 roku takich kontroli było o blisko 600 mniej.

Policjanci reagowali także na prośby i sygnały obywateli i kontrolowali autobusy również poza wyznaczonymi punktami. Takich sprawdzeń, prowadzonych często na prośbę rodziców czy opiekunów dzieci tuż przed planowanym odjazdem pojazdu, było w kraju aż 4 208, o ponad 2 500 więcej niż w 2016 roku. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie przewożonych dzieci zdają sobie sprawę, jak ważnym jest dobry stan techniczny autokaru i świadomie proszą policjantów o kontrole nawet w sytuacji, gdy wiąże się to z koniecznością oczekiwania na przyjazd patrolu policyjnego i opóźnienie wyjazdu dzieci.

Prowadzona już kolejny rok akcja spotkała się z zainteresowaniem rodziców i opiekunów dzieci wyjeżdzających na wypoczynek zimowy, jak również przyczyniła się do znacznej poprawy jakości podróżowania tym środkiem transportu, zmuszając przewoźników do szczególnego dbania o komfort i bezpieczeństwo jazdy. Policjanci zauważają wzrost świadomości przewoźników i kierowców, którzy w coraz większym stopniu przestrzegają przepisów odnoszących się do przewozu dzieci i młodzieży.

Działania kontrolne wspierane były akcjami edukacyjnymi prowadzonymi w całym kraju przez policjantów ruchu drogowego.

BRD KGP

Powrót na górę strony