Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policja otworzyła drzwi dla klas mundurowych

Data publikacji 16.03.2018

W siedzibie krośnieńskiej komendy odbyło się spotkanie dla uczniów klas mundurowych z Krosna Odrzańskiego i Gubina. Młodzież podczas rozmów z policjantami poznawała tajniki ich pracy, obejrzała sprzęt jaki wykorzystują podczas codziennej służby oraz zapoznała się z wymogami jakie należy spełnić żeby zostać policjantem.

Czy każdy może zostać policjantem? Jak wygląda codzienna praca stróżów prawa? Jakie są zasady rekrutacji? Odpowiedź na te i inne z tego zakresu pytania, poznali uczniowie klas mundurowych ze szkół średnich z Krosna Odrzańskiego i Gubina, którzy odwiedzili siedzibę krośnieńskiej komendy. Podczas spotkania, naczelnicy poszczególnych wydziałów opowiedzieli o specyfice pracy w swoich wydziałach, a także zachęcali do wstąpienia do Policji. Następnie młodzież zapoznała się między innymi z wymogami jakie należy spełnić żeby zostać policjantem, a także z jakich etapów składa się postępowanie kwalifikacyjne.

Kolejnym punktem drzwi otwartych, było zwiedzanie siedziby komendy. Uczniowie będąc w poszczególnych pomieszczeniach mięli możliwość nie tylko obejrzenia sprzętu wykorzystywanego w Policji, ale przede wszystkim porozmawiania z funkcjonariuszami pracującymi na danym stanowisku. Młodzież obejrzała m.in. stanowisko kierowania, w którym spotkała się z dyżurnym jednostki oraz jego zastępcą, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pokój przesłuchań oraz pracownię technika kryminalistyki, który opowiedział na czym polega jego praca oraz zademonstrował w jaki sposób wykonuje się daktyloskopię. Ponadto uczniowie zobaczyli salę do ćwiczeń, siłownię, strzelnicę, a także spotkali się z policjantami Samodzielnego Poddziału Antyterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp., którzy zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez nich podczas akcji, opowiedzieli im o specyfice swojej pracy oraz wyjaśnili jakie wymogi należy spełnić, by móc do nich dołączyć. Wśród uczestników spotkania były osoby, które już deklarują, iż w przyszłości planują zostać policjantami. Mamy nadzieję, że ich życiowe plany nie zmienią się i już niedługo będziemy mogli im służyć radą i zawodowym doświadczeniem.

Przypominamy wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

  • posiadać obywatelstwo polskie,

  • posiadać nieposzlakowaną opinię,

  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, 

  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapów postępowania kwalifikacyjnego dostępne są w "Informatorze dla kandydatów" http://praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

Więcej na stronach:

http://lubuska.policja.gov.pl/go/rekrutacja/dobor/3580,Dobor.html

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, szczegółowych informacji udzielają pracownicy :

- Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gorzowie Wlkp. Zespół ds. Doboru:

(95) 738 12 60, (95) 738 12 61, (95) 738 12 62

- Zespołu Kadr i Szkolenia w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim

(68) 383 31 70, (68) 383 31 71

 

asp.szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

 

Powrót na górę strony