Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego

Data publikacji 19.03.2018

W dniach 13-16 marca 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Wołosań" w miejscowości Cisna w województwie podkarpackim odbyła się III edycja organizowanych przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego, przeznaczonych dla funkcjonariuszy i pracowników komórek sztabowych Policji szczebla wojewódzkiego. Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji zawodowych i aktualizacja wiedzy osób realizujących w Policji zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także identyfikacja potrzeb i ewentualnych problemów oraz braków w tym zakresie.

Program warsztatów poświęcony był szeroko rozumianej tematyce bezzałogowych statków powietrznych (BSP) użytkowanych przez inne służby resortu spraw wewnętrznych, jak również zagrożeniom płynącym z ich wykorzystywania przez osoby cywilne.

W pierwszym dniu szkolenia wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego pan Michał Witkowski wspólnie z fachowcami z ULC omówili obowiązujące w Polsce unormowania prawne dotyczące użytkowania BSP w Polsce, w szczególności związane z niezbędnymi uprawnieniami, zasadami wykonywania lotów, odpowiedzialnością wynikającą z prawa lotniczego, a także zdarzeniami lotniczymi z ich udziałem.

W drugim dniu warsztatów, dzięki życzliwości Komendy Głównej Straży Granicznej reprezentowanej przez pana płk SG Zbigniewa Golana, uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z pracą Straży Granicznej w placówkach Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Czarnej Górnej i Krościenku. Komendant Placówki SG w Czarnej Górnej pan mjr SG Piotr Mielcarek omówił zadania realizowane przez Straż Graniczną w tym regionie Polski, a także zapoznał uczestników szkolenia z praktycznym wykorzystaniem w służbie posiadanych na stanie bezzałogowych statków powietrznych.

Komendant Placówki SG w Krościenku pan mjr SG Robert Mokrzycki wraz z funkcjonariuszami tamtejszej placówki oprowadził policjantów po obiekcie przejścia granicznego i omówił zadania, jakie realizuje Straż Graniczna na przejściu granicznym w Krościenku. Pan płk SG Sławomir Gąsior z Komendy Głównej Straży Granicznej przedstawił rozwiązania legislacyjne uprawniające Straż Graniczną do korzystania w przestrzeni powietrznej z "dronów" oraz sposoby ich zastosowania w służbie ochrony granicy państwa. Ponadto przedstawiciele Straży Granicznej omówili przestępstwa i wykroczenia pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę RP towarów, broni, amunicji i odpadów szkodliwych oraz przedsięwzięcia realizowane w celu przeciwdziałania nielegalnej migracji.

W ostatnim dniu warsztatów, tj. 16 marca, przedstawiciel Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pan bryg. Marcin Kucharski zapoznał uczestników z działaniami organizacyjno-technicznymi usprawniającymi funkcjonowanie stanowisk kierowania PSP w trakcie współpracy ze służbami i podmiotami ratowniczymi, uwzględniając nowe technologie, w tym przekazu obrazu z "drona".

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość podzielenia się własną wiedzą i doświadczeniami z zakresu udziału Policji w szeroko zakrojonych działaniach mających na celu zapobieganie szerzeniu się Afrykańskiego Pomoru Świń, a także zostali zapoznani z możliwościami nowej aplikacji  Pakietu Aplikacji Policyjnych "Formularz kryzysowy", która jest obecnie testowana.

Przebieg warsztatów nadzorował Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji pan insp. Grzegorz Baczyński.

(Główny Sztab Policji KGP / ig)

  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
  • III edycja warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego
Powrót na górę strony