Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018

Data publikacji 12.04.2018

12 kwietnia 2018 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach Dni Pamięci o Holokauście, po raz trzydziesty odbył się Marsz Żywych. Jego uczestnicy, jak co roku, przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz do Birkenau, gdzie odbyła się część główna uroczystości.

W tegorocznym Marszu Żywych, wzięło udział ponad 10 tysięcy uczestników z całego świata, w tym ocaleni z zagłady byli więźniowie, młodzież żydowska i młodzież polska. Na czele marszu szli Prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Uczestnictwo w marszu jest hołdem w imię pamięci o milionach pomordowanych w czasie II wojny światowej, a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju. Udział przedstawicieli Policji świadczy o zdecydowanych działaniach podejmowanych na rzecz walki z rasizmem, antysemityzmem i wszelkiego rodzaju zachowaniami związanymi z nierównym traktowaniem człowieka.

Zabezpieczenie uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób z całego świata, zawsze stawia przed organizatorami i służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie, które poprzedzone jest rzetelnym przygotowaniem i odpowiednim skoordynowaniem działań wszystkich służb, w tym przede wszystkim Policji oraz Służby Ochrony Państwa.

Dowódcą operacji policyjnej o nazwie „Marsz Żywych 2018” był inspektor Paweł Dzierżak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, szefem Sztabu Dowódcy zabezpieczenia był mł. insp. Jacek Górecki, dowódcą podoperacji „Oświęcim” był insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, a dowódcą oświęcimskiego sztabu zabezpieczenia był asp. szt. Marek Hajduk. W kilkunastogodzinnych działaniach wzięło udział 350 policjantów z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego i suskiego. O bezpieczeństwo uczestników dbali również  policjanci z Oddziałów Prewencji KWP Kraków, pirotechnicy SPAP w Krakowie i Wydziału Ruchu Drogowego z KWP w Krakowie. Ponadto w zabezpieczeniu brali udział funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a także ratownicy medyczni.

Od wczesnych godzin rannych, tuż po odprawie policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także, w razie potrzeby, byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Przed uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których miała odbyć się ceremonia.

Po zakończeniu zabezpieczenia, dowódcy podziękowali funkcjonariuszom oraz wszystkim służbom biorącym udział w akcji, za wielogodzinną służbę i włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu tak dużej uroczystości.

(KWP w Krakowie)

 

 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
 • Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018
Powrót na górę strony