Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta holenderskich policjantów w tarnowskiej komendzie

Data publikacji 18.04.2018

Policjanci z Holandii gościli z wizytą w tarnowskiej komendzie. Podczas wizytacji holenderscy funkcjonariusze zapoznali się z pracą Wydziału Prewencji KMP w Tarnowie, mieli możliwość poznać procedurę „Niebieskiej Karty” i warunki lokalowe oraz wyposażenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie.

17 kwietnia br. Komenda Miejska Policji w Tarnowie gościła delegację trzech holenderskich funkcjonariuszy pracujących na co dzień w Komendzie Głównej Policji w Holandii i w garnizonie Haaglanden i Hadze. Policjanci ci realizują zadania z zakresu międzynarodowej współpracy Policji. Jednym z celów wizyty było zapoznanie holenderskich stróżów prawa z aktywnością małopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania problemu przemocy w rodzinie.

W ramach spotkania goście z Holandii zaznajomili się z działaniami tarnowskiej Policji m.in. dotyczącymi przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie. Zaprezentowano im procedury postępowania w ramach wdrażania procedury „Niebieskiej Karta”, zasady powoływania grup roboczych wspierających ofiary przemocy, jak również podstawy pracy ze sprawcami. Szczegółowo omówiono tematykę dotyczącą współpracy podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Kolejnym punktem wizyty delegacji było spotkanie w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, gdzie zagraniczni funkcjonariusze  zapoznali się z zasadami funkcjonowania placówki oraz warunkami lokalowymi i jego wyposażeniem.

(KWP w Krakowie)

  • Wizyta holenderskich policjantów w tarnowskiej komendzie
  • Wizyta holenderskich policjantów w tarnowskiej komendzie
  • Wizyta holenderskich policjantów w tarnowskiej komendzie
Powrót na górę strony
Polska Policja