Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia NEUTRALIZACJA 18

Data publikacji 18.04.2018

17 kwietnia 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego policjanci przeprowadzili szkolenie nt. „Procedur działania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof oraz ataku terrorystycznego”. Istotnym elementem szkolenia było przeprowadzenie ewakuacji obiektu, pokaz rozpoznania oraz neutralizacji urządzenia wybuchowego.

W przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze: Sztabu Policji KWP w Łodzi, Wydziału Konwojowego KWP w Łodzi, Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi.

Celem szkolenia było zapoznanie pracowników i administratorów obiektów należących do Uniwersytetu Łódzkiego z zasadami postępowania Policji w sytuacji podłożenia materiałów wybuchowych.

Omówiono rodzaje zagrożeń mogących wystąpić na UŁ. Przedstawiono opis psychologiczny terrorysty. Policjant ze SPAP, przedstawiciel KW PSP w Łodzi oraz ratownik medyczny z WSRM w Łodzi omówili reguły działania na wypadek zagrożenia. Uczestnicy szkolenia obejrzeli także film przygotowany przez antyterrorystów. Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna.

Wszyscy zgodnie przyznali, że takie przedsięwzięcia są niezbędne dla wypracowania prawidłowych zachowań w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia.

(KWP w Łodzi/ab)

  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
  • KWP w Łodzi
Powrót na górę strony