Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na misję do… Afganistanu

Data publikacji 26.02.2008

St. sierż. Adam S. poleci jutro wieczorem do Kabulu. To drugi polski policjant, który będzie pełnił służbę w ramach misji Unii Europejskiej pod nazwą EUPOL Afghanistan. Polak będzie uczył afgańskich policjantów m.in. strzelania, taktyki i techniki interwencji. To jego czwarta misja. Wcześniej trzykrotnie był w jednostce specjalnej w Kosowie. Szczęścia i powodzenia podczas służby na wschodzie życzył mundurowemu nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk, zastępca komendanta głównego Policji.

- Zgłosiłem swój akces do wyjazdy na tę misję – rozpoczyna st. sierż. Adam S. – Wcześniej trzykrotnie służyłem w jednostce specjalnej w Kosowie. Tam zainteresowałem się kulturą islamską. Nawet zacząłem uczyć się języka arabskiego. Potraktowałem to jako inwestycję w siebie.
Doświadczenie, jakie nabył policjant podczas służby na Bałkanach na pewno przyda się w nadal niespokojnym Afganistanie.
- Na razie nie wiem dokładnie, gdzie trafię – wyjaśnia Adam. – Na pewno zajmę się szkoleniem praktycznym afgańskich policjantów.
Na pytanie o strach przed misją na wschodzie st. sierż. odpowiada prosto. – Na pewno jest jakaś obawa, ale zawód policjanta z założenia jest niebezpieczny i trzeba się z tym liczyć podejmując decyzję.
Nie obyło się bez protestu żony Adama. - Na początku rodzina nie chciała o tym słyszeć, ale w końcu przekonałem żonę, że to służba, jak każda inna.
Polscy policjanci pełnią służbę w wojskowych "plamiakach". Zmiana umundurowania podyktowana jest warunkami klimatycznymi.

Adam S. jest drugim policjantem z Polski, który trafi do Afganistanu. Wcześniej na misję wyjechał podinsp. Ludwik Maćkowiak – również doświadczony misjonarz. Na razie policjant pełni funkcję doradczą szefa Policji w Mazar-e-Sharif i jednocześnie dowódcą polskiego kontyngentu, który może liczyć 5 policjantów.

Policjant, który jutro wieczorem odleci do Afganistanu został przyjęty przez zastępcę komendanta głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyka, który życzył udanej służby i bezpiecznego powrotu do kraju.Misja pokojowa w Afganistanie

Policyjna Misja Unii Europejskiej w Afganistanie (EUPOL AFGHANISTAN) została ustanowiona na mocy decyzji Rady UE Nr 2007/369/CFSP z 30 maja 2007 roku z zadaniem współudziału w ustanowieniu odpowiednich i efektywnych warunków do utworzenia Policji Afganistanu wypełniającej swoje zadania zgodnie z międzynarodowymi standardami. Zadania misji w szczególności koncentrują się na monitorowaniu, doradztwie, mentoringu i szkoleniu afgańskiej Policji.

Misja EUPOL AFGHANISTAN , wypełniając swój mandat, ściśle współpracuje z GPPO (German Police Project Office) i innymi międzynarodowymi akcjami podejmowanymi na rzecz rozwoju afgańskiej Policji. Celem Misji jest połączenie indywidualnych działań poszczególnych państw pod patronatem UE na terytorium całego Afganistanu.
Misja w Afganistanie została wstępnie utworzona na okres 3 lat.

Planuje się, iż 1 kwietnia 2008 r. w Afganistanie będzie pełniło służbę 160 policjantów z UE oraz kilku państw stowarzyszonych (Kanada, Nowa Zelandia, Norwegia) oraz 40 cywilnych ekspertów.Skład i zadania kontyngentu policyjnego (EUPOL AFG) w ramach misji

Kilkunastoosobowy komponent policyjny (EUPOL) rozpoczął swoje działania już w połowie 2008. Praca polega na doradztwie, monitorowaniu i szkoleniu funkcjonariuszy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w rejonie trwającego konfliktu zbrojnego, w warunkach zintensyfikowanej interwencji militarnej NATO.
Powyższe działania zostały podjęte z uwagi na istniejące warunki w tym kraju i bezradność miejscowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Poprzez realizacje zadań wynikających z mandatu, a więc funkcje monitorowania i doradzania lokalnej policji, a także pomoc w ich szkoleniu i wyposażaniu EUPOL wpływa na poprawę sytuacji, zapewnienie wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policjanci mają zapewnić także powrót uchodźców i stabilizację bezpieczeństwa na granicach. Ponadto EUPOL AFG inicjuje współpracę pomiędzy policją i innymi organami ścigania w multi-etnicznym społeczeństwie Afganistanu. Doradza kierownictwu cywilnemu i dowództwu wojskowemu misji ISAF. W ramach operacji Endouring Freedom doradza w kwestiach dotyczących organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Obecnie EUPOL AFG tworzy 67 doradców policyjnych z następujących krajów: Niemcy (32), Polski (2), Czech (4), Włoch (5), W. Brytanii (3), Francji (3), Norwegii (1) Hiszpanii (4), Finlandii (6),Szwecji (1) , Chorwacji (2), Litwy (2), Holandii (2), Irlandii (2), Belgii (1), Danii (1).

Szefem Misji EUPOL AFG jest Gen. Policji Jurgen Scholz (Niemcy).


Polski Kontyngent Policyjny w Afganistanie


Polski kontyngent policyjny został zapoczątkowany poprzez wysłanie jednego eksperta – doradcy szefa Policji w Mazar-e-Sharif w północnej części Afganistanu. Podinsp. Ludwik M. zajmuje się planowaniem i realizacją projektów działań Policji , w tym również szkoleniowych oraz odpowiada za rozwijanie kontaktów z jednostkami policji i innymi organami ścigania. W zakresie obowiązków ma też monitorowanie ich działalności, w tym prowadzonych spraw. Uczestniczy również, w charakterze doradcy, w pracach wspólnego zespołu ds. badania zdarzeń nadzwyczajnych, tzw. Joint Fact Finding Group.

Teraz do Ludwika M. dołączy st. sierż. Adam S.
Powrót na górę strony