Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Razem dla bezpieczeństwa polsko-czeskiego pogranicza

Data publikacji 20.04.2018

Blisko 70 osób wzięło udział w branżowej konferencji dedykowanej przedstawicielom służb mundurowych z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i ich okolic, która odbyła się w Wiśle. Dobrymi praktykami, dotyczącymi współpracy służb w obszarze bezpieczeństwa publicznego polsko – czeskiego pogranicza, wymieniali się przedstawiciele policji, straży miejskich, straży pożarnych oraz wydziałów zarządzania kryzysowego – z obu stron granicy.

Konferencję otworzył sekretarz miasta – Krzysztof Kucia, który przybliżył wieloletnią współpracę obu miast. Zwrócił uwagę na mnogość wspólnie realizowanych projektów – tych inwestycyjnych, a przede wszystkim tzw. projektów miękkich, kierowanych do mieszkańców, zachęcających ich do udziału w różnych wydarzeniach sportowych, rekreacyjnych czy kulturalnych. Podkreślił, znaczenie umiejętności wspólnego reagowania na sytuacje kryzysowe – dotykające turysty zagranicznego – na terenie miasta, czemu ma służyć realizacja projektu pn. „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskiej w Karwinie i Jastrzębia-Zdroju”.

Konferencja była okazją do zaprezentowania praktycznych doświadczeń policji w zakresie polsko-czeskiej współpracy, co w swoich prezentacjach przedstawili ekspert ds. współpracy międzynarodowej z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – kom. Wojciech Wójcikiewicz oraz starszy specjalista Joanna Fuśniak.

Lokalne działania policji w zakresie prewencji kryminalnej przedstawił Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu – Zdroju podinsp. Marcin Bębenek oraz specjalista ds. zarządzania kryzysowego – mł. asp. Łukasz Musiał z jastrzębskiej jednostki.

Projekt, jego działania oraz określony w nim cel związany ze współpracą służb w zakresie bezpieczeństwa publicznego na polsko-czeskim pograniczu został bardzo dobrze oceniony przez obecnych na konferencji przedstawicieli Wspólnego Sekretariatu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Maciej Molak, kierownik Wspólnego Sekretariatu, podkreślił, iż projekt jest bardzo dobrym przykładem współpracy miast w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza, turystów o których miasta zabiegają w licznych wspólnych transgranicznych projektach i z całą pewnością będzie prezentowany przez Wspólny Sekretariat jako dobry przykład.

(KWP w Katowicach / mw)

  • Razem dla bezpieczeństwa polsko-czeskiego pogranicza
  • Razem dla bezpieczeństwa polsko-czeskiego pogranicza
  • Razem dla bezpieczeństwa polsko-czeskiego pogranicza
  • Razem dla bezpieczeństwa polsko-czeskiego pogranicza
Powrót na górę strony