Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP we Wrocławiu nagrodzona w konkursie LODOŁAMACZE

Data publikacji 06.04.2006

5 kwietnia 2006 roku o godz. 17.00 , we wrocławskim Teatrze Polskim, przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odebrał Srebrny Medal w Konkursie LODOŁAMACZE 2006, w kategorii "Pracodawca Nie Przedsiębiorca". Tę prestiżową nagrodę przyznała komendzie dolnośląskiej policji Kapituła Konkursu Regionu Dolnośląskiego.

Dla przypomnienia warto wskazać, iż Konkurs LODOŁAMACZE 2006 organizuje Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu wyróżnienie pracodawców podchodzących do problemu zatrudniania osób niepełnosprawnych w sposób szczególnie dojrzały, jak również pokazanie, że w polskich realiach można stworzyć warunki, w których właściwe podejście do pracowników będących osobami niepełnosprawnymi pozwala osiągnąć sukces w wymiarze ekonomicznym i społecznym.
Inny cel, jaki sobie stawiają organizatorzy konkursu dla firm zatrudniających osoby niepełnosprawne pod nazwą LODOŁAMACZE, to stworzenie nowych miejsc pracy i zmodernizowanie już istniejących.

Policja dolnośląska jako pracodawca przyczynia się również do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz pokonania barier, przede wszystkim w świadomości społecznej. W strukturze organizacyjnej dolnośląskiej Policji znajduje stabilne zatrudnienie 141 osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 11% zatrudnionych pracowników cywilnych. Ich stanowiska pracy zostały przygotowane i wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzyskały pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy. Naturalnie pracownicy ci uczestniczą w szkoleniach specjalistycznych oraz biorą udział w spotkaniach integracyjnych, wyjazdowych i świętach okolicznościowych. O wolnych miejscach pracy dla osób niepełnosprawnych KWP we Wrocławiu informuje zarówno w programach telewizyjnych, radiowych jak i prasie lokalnej.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu opracowała wniosek i przystąpiła do konkursu Lodołamacze 2006 w trzeciej grupie, czyli w urzędach, instytucjach, administracji.

Powrót na górę strony