Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza

Data publikacji 24.04.2018

Od kilku tygodniu po mazowieckich drogach poruszają się wspólne patrole policjantów ruchu drogowego i inspektorów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W działaniach wykorzystywany jest sprzęt zarówno policji, jak i GITD.

W ubiegłym miesiącu w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w Warszawie odbyło się spotkanie robocze policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu z dyrektorami CANARD-u Markiem Konkolewskim, Romanem Winiarzem i Żanetą Chmielowską, na temat inicjatyw wpływających na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zarządzanie prędkością na drogach województwa mazowieckiego.

Mając na względzie potrzebę poszukiwania wszelkich możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zaproponowano kontynuację dotychczasowej współpracy, a także wypracowano kolejne rozwiązania polegające m.in. na: przekazywaniu na potrzeby GITD wytypowanych miejsc zagrożonych w oparciu o analizę stanu bezpieczeństwa oraz infrastrukturę drogową pod kątem bezpieczeństwa pieszych, ustawienia fotoradarów, lokalizacji odcinkowych pomiarów prędkości; wypracowaniu wspólnej koncepcji dyslokowania patroli wyposażonych w wideorejestratory w ramach „PLANU ZARZĄDZANIA PRĘDKOŚCIĄ NA DROGACH MAZOWIECKIEGO GARNIZONU POLICJI NA LATA 2018-2020”.

Jednym z głównych tematów poruszanych w czasie spotkania była współpraca w zakresie nadzoru na drogach objętych centralną i wojewódzką koordynacją służb i wzajemne uzupełnianie się patroli policji i GITD. Dlatego już od kilku tygodniu po drogach Mazowsza poruszają się wspólne patrole w nieoznakowanych radiowozach. Działania zaczęły się na terenie Radomia oraz okolicznych powiatów. Mundurowi patrolują drogi krajowe. Mamy nadzieję, że wspólne działania poprawią się stan bezpieczeństwa na mazowieckich drogach.

(KWP w Radomiu / mw)

  • Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza
  • Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza
  • Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza
  • Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza
  • Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza
  • Wspólne działania mazowieckiej drogówki i ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach Mazowsza
Powrót na górę strony