Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas meczu

Data publikacji 30.04.2018

Blisko 600 zachodniopomorskich policjantów zabezpieczało sobotni mecz, który odbył się pomiędzy drużynami Pogoń Szczecin a Sandecją Nowy Sącz. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na trybunach zasiadło ponad 15200 kibiców. Nad bezpieczeństwem uczestników i nad zapewnieniem ładu i porządku publicznego czuwali funkcjonariusze z ruchu drogowego, prewencji, pionu kryminalnego i operacyjnego.

Policjanci już wcześniej przygotowywali się do zabezpieczenia tej imprezy sportowej. Jeszcze przed meczem stadion został sprawdzony przez policyjnych pirotechników, a w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie odbyła się odprawa, podczas której omówiono szczegółowo poszczególne obszary zadań, zaplanowanych do realizacji podczas zabezpieczenia.

Mundurowi patrolowali trasy dojazdowe i okolice stadionu współpracując przy tym ze służbami porządkowymi organizatora i innymi formacjami. Policjanci dbali, by każdy z uczestników meczu bez przeszkód dotarł na stadion, a potem równie bezpiecznie powrócił do domu.

Planując nasze działania w związku przewidywaną dużą liczbą osób na imprezie i zwiększonym ruchem w okolicach ciągów komunikacyjnych spodziewaliśmy się zagrożeń głównie ze strony osób spożywających alkohol w miejscach niedozwolonych i zakłócaniem porządku publicznego. Dlatego policyjna akcja ukierunkowana była głównie na zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy oraz mieszkańcom, zarówno przed, w trakcie jak i po meczu.

Przy wejściu na imprezę utworzone zostały punkty przesiewowe, gdzie funkcjonariusze przeprowadzali legitymowania i sprawdzenia bagażu. Nie odnotowano zbiorowego naruszenia porządku publicznego.

W związku z imprezą masową policjanci zatrzymali 21 osób. Większość z nich głównie za wniesienie bądź spożywanie alkoholu wbrew obowiązującym przepisom. W śród nich są również osoby, które nie stosowały się do poleceń służby porządkowej, posiadające narkotyki, a także posiadające race. Czynności w sprawach zatrzymanych osób trwają, większość z nich odpowiada w trybie przyspieszonym co skutkuje szybkim wydaniem wyroku za załamanie prawa. Do tej pory skierowano 6 wniosków do sądu o ukaranie za popełnione wykroczenia. Policjanci w czasie imprezy masowej wylegitymowali blisko 500 osób i nałożyli blisko 140 mandatów karnych.

 

 

podkom. Mirosława Rudzińska

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 38.61 MB)

Powrót na górę strony