Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja

Data publikacji 03.05.2018

Policjanci w całej Polsce uczestniczyli w uroczystych obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Oddając hołd narodowemu dziedzictwu funkcjonariusze, przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji i stowarzyszeń, licznie zgromadzeni mieszkańcy uczestniczyli w mszach świętych w intencji Ojczyzny, składali wieńce i kwiaty, brali udział w piknikach historycznych.

Przedstawiciele słupskiej Policji uczestniczyli w miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Reprezentujący Szkołę Policji i Komendę Miejską funkcjonariusze złożyli także kwiaty pod pomnikiem Jana Kilińskiego, gdzie zakończyły się 3-cio majowe uroczystości.

Jak co roku, obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele Mariackim. W uroczystości udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnych władz oraz wielu organizacji i stowarzyszeń. Słupską Policję reprezentował mł.insp. Ryszard Jakubowski (SP) oraz mł.insp. Wojciech Jankubowski (KMP).

Po uroczystościach religijnych wszyscy uczestnicy, prowadzeni przez orkiestrę "Reduta", przeszli pod pomnik Jana Kilińskiego, gdzie odbywała się dalsza część obchodów. Po przemówieniach parlamentarzystów i samorządowców złożono kwiaty pod pomnikiem.

6 października 1788 roku rozpoczął obrady Sejm. W zamyśle organizatorów miał przywrócić pełną suwerenność Rzeczypospolitej i przyspieszyć jej rozwój gospodarczy. Obradował przez cztery lata, przez co zwany jest Sejmem Czteroletnim, a ze względu na swe dokonania Sejmem Wielkim. W 1791 r. w dniu 3 maja obradujący w Zamku Królewskim w Warszawie Sejm ten uchwalił Konstytucję. TEKST ORYGINALNY     OMÓWIENIE KONSTYTUCJI.

Konstytucja 3-go Maja była nie tylko jedną z pierwszych; była również nowatorska. Miała zlikwidować wady systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła między innymi polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa i w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.

Konstytucja zniosła liberum veto, wolność szlachecką, która pozwalała pojedynczemu posłowi zrywać obrady sejmu i unieważniać wszystkie uchwały większości. Zdaniem dwóch współautorów Konstytucji, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".

Nowatorska konstytucja była nie do przyjęcia dla ościennych wrogów. Zbrojna interwencja Rosji, poparta przez Prusy oraz konfederację targowicką zakończyła się drugim rozbiorem i unieważnieniem trzeciomajowej konstytucji po 14 miesiącach i 3 tygodniach jej obowiązywania. Po utracie niepodległości w roku 1795, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o niepodległości Polski.

(SP w Słupsku / pk)

***

Mazowieccy policjanci uczcili w Radomiu 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Rocznicowe obchody były także okazją do odznaczenia policjantów oraz przedstawicieli innych służb mundurowych, którzy w codziennej służbie kultywują pamięć o działalność Armii Krajowej. Pamiątkowe odznaki odebrali z rąk Wojciecha Skurkiewicza - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Z tej okazji 3 maja w Kościele Garnizonowym w Radomiu mszą świętą rozpoczęły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gospodarzami tej uroczystości byli: Szef Sztabu 42. BLSz ppłk Robert Czubak oraz wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak. Mszę świętą koncelebrowali: ks. biskup Henryk Tomasik – ordynariusz Diecezji Radomskiej, ks. mjr Kryspin Rak oraz ks. kanonik Mirosław Dragiel - kapelan policjantów garnizonu mazowieckiego.

W uroczystości wzięli również udział władze parlamentarne, rządowe, samorządowe, weterani, kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji, uczelni, placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona radomska społeczność.

Po mszy na Placu Konstytucji 3 Maja odbył się Uroczysty Apel. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Prezesa Okręgu w Radomiu, pamiątkową Odznaką Akcji „Burza”, ustanowioną przez gen. broni Kazimierza Sosnowskiego w 1944 roku, wyróżniono kom. Artura Duszaka – z-cę naczelnika Wydział ds. Ceremoniału Policyjnego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Mariusza Ciarkę - Rzecznika Prasowego KGP, kom. Karola Wojtyłę - dowódcę Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Radomiu, a także Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego - Krzysztofa Chojnackiego oraz mjr Ireneusza Bębenka i por. Wiesława Strzelca.

Odznaczenia zostały wręczone przez Wojciecha Skurkiewicza - sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz ppłk Leona Etwerta – prezesa Okręgu w Radomiu Światowego Związku Żołnierzy AK. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano również Apel Pamięci i wykonano salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów, w której oprócz żołnierzy 42. BLSz wział m.in. udział Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu, Straż Miejska, Straż Pożarna, klasy mundurowe szkół 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Uroczystości rocznicowe uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia.

(KWP w Radomiu/ mw)

***

Tradycyjnie w uroczystych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja brała udział Lubuska Policja. W 227 rocznicę powstania tego dokumentu lubuskich stróżów prawa reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Jarosław Janiak.

Corocznie w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta 3 Maja upamiętniających uchwalenie w 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów wzięli udział przedstawiciele instytucji państwowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego. W tej wyjątkowej uroczystości nie mogło zabraknąć także Lubuskiej Policji, która reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak. Funkcjonariuszom towarzyszył poczet sztandarowy oraz kompania honorowa. Organizatorem obchodów Święta Konstytucji 3 Maja był Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.

Uroczystość otworzyła msza święta w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim w intencji Ojczyzny, której przewodniczył Biskup Zielonogórsko-Gorzowski Tadeusz Lityński. Po jej zakończeniu kompanie honorowe wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą uroczyście przeszły na Plac Grunwaldzki, gdzie podniesiono flagę państwową i odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Licznie zebrani przedstawiciele służb mundurowych, władz samorządowych, a także mieszkańcy i goście oddali szacunek narodowemu dziedzictwu. Każda osoba miała możliwość wyrazić swój patriotyzm i przywiązanie do narodowych symboli. Na zakończenie uroczystości, aby upamiętnić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja wystrzeliły salwy honorowe.

(KWP w Gorzowie/ mw)

***

W tegorocznych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – nadkom. Jacek Kozłowski oraz Komendant Miejski Policji w Opolu – podinsp. Bogdan Piotrowski. Na placu przed ratuszem odegrano hymn państwowy, była salwa honorowa, złożenie kwiatów i zniczy oraz defilada pododdziałów. Opolski garnizon wystawił również swój poczet sztandarowy.

Uroczyste obchody Święta konstytucji 3 Maja w Opolu rozpoczęła msza św. w Opolskiej Katedrze. Główne uroczystości odbyły się w tym roku na placu przed Urzędem Miasta Opola. Odegrano hymn państwowy, była salwa honorowa, złożenie kwiatów i zniczy oraz defilada pododdziałów. Komenda Wojewódzka Policji w Opolu wystawiła również swój poczet sztandarowy.

(KWP w Opolu / mw)

***

Wojewódzkie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się wczoraj w Gdańsku. Gospodarzem wydarzenia był Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. W uroczystości wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami miasta pod Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku, gdzie złożono wieńce i wygłoszono przemówienia.

(KWP w Gdańsku /ig)

 • SP w Słupsku

 • KWP w Radomiu

 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • KWP w Gorzowie

 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • KWP w Opolu

 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • KWP w Gdańsku

 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
 • Policjanci w hołdzie Konstytucji 3-go Maja
Powrót na górę strony