Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „Prędkość”

Data publikacji 07.05.2018

Dzisiaj Policja prowadzi ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”. Ich celem jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i dbanie o bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Taktyka działań zakłada organizację zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości, gdyż wykroczenie to generuje najwięcej groźnych w skutkach wypadków drogowych.

Podczas akcji Policja jednocześnie prowadzi działania profilaktyczne polegające między innymi na uświadamianiu kierującym, że przekraczanie dozwolonych prędkości zwiększa ryzyko śmierci i poważnych obrażeń.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków - natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni i innych uwarunkowań. Prowadząc pojazd odpowiadamy nie tylko za swoje bezpieczeństwo ale też za życie i zdrowie innych uczestników ruchu.

Skuteczną ochroną przed konsekwencjami jest jazda zgodna z przepisami ruchu drogowego.

Policja kolejny raz apeluje o rozwagę i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Biuro Ruchu Drogowego KGP

Powrót na górę strony