Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polsko - niemiecka współpraca transgraniczna

Data publikacji 07.04.2006

06 kwietnia 2006 roku w miejscowości Jauernick-Buschbach podpisane zostało Wspólne Porozumienie o współpracy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Inspekcji Policji Drogowej Dyrekcji Policji Górne Łużyce – Dolny Śląsk (Niemcy).

Umowa została podpisana przez nadinsp. Andrzeja Matejuka Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz Dyrektora Kryminalnego Richarda Linß Prezydenta Dyrekcji Policji Górne Łużyce-Dolny Śląsk.

Celem umowy jest polepszenie współpracy transgranicznej jak również wymiany informacji policji drogowej obydwu państw podczas działań drogowych w obszarze przygranicznym ze szczególnym uwzględnieniem odcinka autostrady A4 na terytorium niemieckim i polskim.

Podpisany dokument jest kontynuacją wcześniej podjętych działań wynikających z projektu pt. „ Wymiana informacji o transgranicznych działaniach w zakresie ruchu drogowego”, w tym wspólnych patroli polsko-niemieckich. Ponadto, dzięki porozumieniu przedstawiciele Inspekcji Policji Drogowej i Wydziału Ruchu Drogowego spotykać się będą, co pół roku zamiennie w Polsce i Niemczech w celu zapewnienia obustronnej wymiany doświadczeń i informacji. Podczas tych spotkań podejmowane będą kolejne uzgodnienia odnoszące się do dalszej współpracy.

Porozumienie sporządzone zostało na okres jednego roku z opcją automatycznego przedłużenia o kolejny rok, chyba że przed upływem roku którakolwiek ze stron wyrazi zamiar rozwiązania umowy. Podczas spotkania opracowano także harmonogramy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z Krajowym Urzędem Kryminalnym Saksonii oraz Dyrekcją Policji Górne Łużyce – Dolny Śląsk jak również podsumowano współpracę za 2005 rok.

Uczestniczący w obradach Krajowy Prezydent Policji Saksonii omówił stan przygotowań Policji niemieckiej do zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Powrót na górę strony