Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych

Data publikacji 15.05.2018

Dziś w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Korzecku zainaugurowano obchody Jubileuszu 90-lecia utworzenia Instytutu Ekspertyz Sądowych. Wśród uczestników wydarzenia znalazł się m.in. Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokuratury Krajowej Pan Bogdan Święczkowski, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak oraz funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, a także komend powiatowych województwa świętokrzyskiego.

Obchody zainaugurowano  konferencją pn. Nauka, a wymiar sprawiedliwości. Aktualne tendencje i perspektywy rozwojowe. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele nauki oraz wymiaru sprawiedliwości. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele m.in. środowisk sędziowskich i prokuratorskich, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Wszyscy uczestnicy spotkania gratulowali dotychczasowej działalności i życzyli dalszych sukcesów, a także owocnej pracy. Dodatkowo podkreślili oni również rolę instytutu, który od lat prowadzi badania naukowe w dziedzinie kryminalistyki, toksykologii, wypadków drogowych, DNA i psychologii. Do tych słów przyłączyła się również obecna na spotkaniu Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, a także Pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy konferencji mieli okazje zapoznać ze specjalnymi stoiskami przygotowanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Można było na nich zobaczyć m.in. rekonstrukcje wypadków drogowych, nowoczesny sprzęty do poszukiwań i identyfikacji śladów biologicznych oraz w jaki sposób jest badana krew pod kątem zawartości narkotyków.   

Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Opr.MT

Źródło: IES/ KWP w Kielcach

 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
 • Jubileusz 90 -lecia Instytutu Ekspertyz Sądowych
Powrót na górę strony