Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzanie kryzysowe przy imprezach masowych - ćwiczenia Lubuskiej Policji

Data publikacji 16.05.2018

Blisko 200 lubuskich policjantów zaangażowanych było w procedurę związaną z wdrażaniem określonych rozwiązań sztabowych podczas sytuacji kryzysowych na imprezach masowych. Mobilizacja policyjnych sił miała na celu doskonalenie policyjnych umiejętności, które przy realnym zagrożeniu muszą zostać w pełni wykorzystane.

Czas wiosenno–letni to okres wielu imprez masowych. Dla lubuskich funkcjonariuszy to moment szczególnej koncentracji dużych sił i środków policyjnych. Nasz region już od blisko 25 lat jest gospodarzem jednej z największych imprez w Europie „PolAndRock Festival” (Woodstock). To wymaga dużego zaangażowania ze strony Policji jako organu najbardziej odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Do tego dochodzi wiele innych i licznych imprez masowych o charakterze sportowym, rozrywkowym czy rekreacyjnym.

Policja musi brać pod uwagę sytuacje kryzysowe szczególnie niebezpieczne podczas tak dużej imprezy masowej. W dobie zagrożeń terrorystycznych należy wziąć pod uwagę sytuacje, które już od lat występują w Europie Zachodniej. Tylko dzięki częstym ćwiczeniom możemy optymalnie przygotować się do właściwej i skutecznej reakcji. Takie właśnie miały miejsce we wtorek (15 maja) przeprowadzone przez lubuskich policjantów m.in. Sztabu Policji, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, Samodzielnych Oddziałów Prewencji Policji, czy też inne służby zespolone z Wojewodą Lubuskim. Ćwiczyliśmy manewry m.in. w ramach procedury „Tarcza” na wypadek wystąpienia poważnej sytuacji kryzysowej. Formowanie szyków, zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez wyizolowanie pierścieniem zewnętrznym, ćwiczenia czasu reakcji na zgłoszenie, użycie policyjnego drona, koordynowanie działań sztabu operacji, czy też aplikacyjne wykorzystanie systemów policyjnych, to tylko niektóre działania przeprowadzone w ramach ćwiczeń.

Dzięki takim inicjatywom Lubuska Policja może doskonalić te umiejętności. Odpowiednio szybko i skutecznie przeprowadzona akcja w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej minimalizuje jej skutki. Dla policjantów to nauka, na którą podczas realnego zagrożenia nie ma już czasu.

 

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Foto/Video: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.65 MB)

Powrót na górę strony