Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

27. rocznica powołania Straży Granicznej

Data publikacji 16.05.2018

16 maja jest obchodzone Święto Straży Granicznej. W tym roku centralne obchody z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego miały miejsce w Warszawie. Uroczysty apel z okazji 27. rocznicy powołania formacji, podczas którego funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, odznaki oraz nominacje na pierwszy stopień oficerski, odbył się na dziedzińcu Belwederu.

Oficjalne uroczystości rozpoczęła msza św. o godz. 9.30, którą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie w intencji funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej odprawił Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

W południe na dziedzińcu przed Belwederem odbył się uroczysty apel. Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga przywitał gości, którzy przybyli na uroczystość, m.in. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego wraz z Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem Zielińskim, Szefową Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Halinę Szymańską, Podsekretarza Stanu w MON Marka Łapińskiego, Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michała Sikorę, przedstawicieli obu izb Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, szefów polskich służb mundurowych, przedstawicieli zagranicznych służb z Węgier, Austrii, Słowacji i Litwy, a także przedstawicieli duchowieństwa: Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego Jerzego Pańkowskiego oraz Ewangelickiego Biskupa Wojskowego płk Mirosława Wolę.

Polską Policję w uroczystości reprezentował Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

W swoim wystąpieniu generał Praga zaznaczył, że choć Straż Graniczna jest młodą formacją, to kontynuuje tradycje pierwszych formacji granicznych, które zostały powołane tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

- Sto lat temu przed odrodzonym państwem polskim stanął problem ochrony własnych granic. Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej chronią granicy nie tylko Rzeczypospolitej Polskiej. Stojąc na straży wschodniej granicy Polski, ochraniamy jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Uczestniczymy również w misjach zagranicznych, koordynowanych przez Agencję Frontex, oraz misjach bilateralnych, wspierając tym samym naszych europejskich partnerów – powiedział Komendant Główny SG. Jednocześnie podkreślił, że siłą formacji jest nie tylko nowoczesne wyposażenie, ale przede wszystkim dobrze wyszkoleni, pełni zaangażowania funkcjonariusze, którym podziękował za sumienną służbę.

Święto Straży Granicznej to zgodnie z tradycją okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla formacji. W tym roku wyróżnieni otrzymali odznaczenia i medale z rąk Szefowej Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej oraz Ministra SWiA Joachima Brudzińskiego. Następnie Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga mianował na pierwszy stopień oficerski 110 funkcjonariuszy.

Po uroczystej promocji nowo mianowanych oficerów głos zabrał szef Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, który podziękował funkcjonariuszom Straży Granicznej za wybór właśnie tej służby i za gotowość do podejmowania wyzwań oraz podkreślił, że dzięki swojemu profesjonalizmowi Straż Graniczna znakomicie wywiązuje się z powierzonych jej zadań.

Z okazji Święta Straży Granicznej w całej formacji awansowano łącznie 212 funkcjonariuszy w korpusie oficerów, 985 w korpusie chorążych oraz 613 w korpusie podoficerów.

Medalem Za Zasługi dla Straży Granicznej odznaczono 151 osób, 163 funkcjonariuszy i pracowników – Medalem za Długoletnią Służbę i 166 funkcjonariuszy – Odznaką Straży Granicznej. Ponadto 6 funkcjonariuszy otrzymało Krzyż Zasługi.

Uroczystość uświetniła defilada i prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej SG.

(tekst: Straż Graniczna / zdjęcia: podkom. Piotr Maciejczak - Policja 997

 

 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
 • uroczystość z okazji powołania Straży Granicznej
Powrót na górę strony