Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Młodzież zainteresowana Policją

Uczniowie z klasy policyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białym Borze (zachodniopomorskie) gościli z kilkudniową wizytą w słupskiej Szkole Policji. To już kolejna wizyta młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą związać z policyjną formacją.

Podczas nauki w klasie o profilu policyjnym uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa jak i szeroko rozumianej prewencji. Zajęcia mają również pokazać uczniom, jakie mają prawa, ale też i obowiązki wobec państwa. Uczęszczanie do klasy policyjnej daje niewielkie przywileje w późniejszym procesie doboru do Policji.
Za ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania, w procesie doborowym kandydat do policji otrzymuje dwa dodatkowe punkty.

Program kształcenia dla klas policyjnych, jest taki sam w całym kraju - to element trwającego od 2013 roku procesu standaryzacji ich funkcjonowania. Nauka, poza kształtowaniem postaw i rozwijaniem kompetencji, uwzględnia także profilaktykę i sprawność fizyczną wychowanków. Ma z jednej strony wspierać nauczycieli w kreowaniu ogólnego rozwoju uczniów, jak również przygotowywać kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego przed przyjęciem do Policji.

W trakcie pobytu na terenie Szkoły Policji uczniowie z Białego Boru zwiedzili obiekty dydaktyczne, a także sprawdzili swoją celność na strzelnicy pneumatycznej. Przez chwilę mogli wcielić się w rolę techników kryminalistyki, a w kompleksie pomieszczeń symulacyjnych szukać niebezpiecznego, uzbrojonego przestępcy. Uczniowie białoborskiego liceum przyznają, że fascynuje ich służba w Policji. Podkreślali także, że zajęcia w których uczestniczyli, miały bardzo duży pozytywny wpływ na to, jak postrzegają teraz policjantów i ich codzienną służbę.

Powrót na górę strony